ATC CODE: A11EA

Příbalový leták - Příbalová informace

B-KOMPLEX FORTE ZENTIVA - obalené tablety

Výrobce:
Zentiva a.s., Praha, ČR.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva a.s., Praha, ČR.

Složení:
Thiamini hydrochloridum (Vitaminum B1) 15 mg, Riboflavinum (Vitaminum B2) 15 mg, Pyridoxini  hydrochloridum (Vitaminum B6) 10 mg, Calcii pantothenas (Vitaminum B5) 25 mg, Nicotinamidum  (Vitaminum PP, syn. Vitaminum B3) 50 mg v 1 obalené tabletě.

Přídavné látky:
Jádro: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, želatina, stearan vápenatý, mastek. 
Potahová vrstva: sacharóza, oxid titaničitý, sodná sůl karmelózy, tekutý parafin, koloidní bezvodý, oxid křemičitý, žloutková žluť, bílý a karnaubský vosk, bílý vosk, tuk z ovčí vlny (lanolin).

 

Indikační skupina:

Vitaminy skupiny B.

Charakteristika:

Přípravek B-komplex forte Zentiva obsahuje vitaminy skupiny B, které patří mezi vitaminy rozpustné ve vodě. Tyto vitaminy jsou nezbytné pro udržení chodu životních dějů v organizmu, mají významnou úlohu v aktivitě enzymů podílejících se na výměně látkové - na buněčném dýchání, odbourávání uhlovodanů, tuků a aminokyselin, účastní se na procesech využití energie. 
Jsou nezbytné pro normální funkci tkání - kůže, nervstva, zažívacího traktu, obranyschopnost organizmu apod. V těhotenství, při kojení i ve stáří je potřeba vitaminů B zvýšena, vyšší potřeba je i při zvýšené tělesné námaze.

Indikace:

B-komplex forte Zentiva používají dospělí a mladiství pro prevenci a léčení stavů spojených s nedostatkem vitaminů skupiny B v organizmu. Zvýšená potřeba vitaminů skupiny B je při dlouhotrvajících horečnatých stavech a infekcích, při zvýšené funkci štítné žlázy, po chirurgickém odstranění části žaludku, při vleklých onemocněních zažívacího ústrojí, při poruše vstřebávání ze střev, u alkoholiků, při chronických zánětech jater, při žloutence vzniklé blokádou odtoku žluči do střeva, při dlouhodobém duševním stresu, při prudkém váhovém úbytku u pacientů s jednostrannou výživou, při některých kožních a nervových onemocněních, dále při užívání 
některých léků, např. při léčení tuberkulózy, při léčbě širokospektrými antibiotiky potlačujícími střevní mikroorganizmy, které vytvářejí vitaminy skupiny B, u žen užívajících pilulky proti početí apod. 
Vzhledem k vysokému obsahu vitaminů mohou B-komplex forte Zentiva užívat těhotné a kojící ženy a děti do 15 let pouze na doporučení lékaře.

Kontraindikace:

B-komplex forte Zentiva se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na některou složku přípravku.

Nežádoucí účinky:

Jen zcela ojediněle se při užívání vyšších dávek může dočasně objevit pálení žáhy či pocit na zvracení a jen zcela výjimečně kopřivka a zarudnutí kůže. 
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte o dalším užívání přípravku s lékařem.

Interakce:

Při současném užívání vitaminů skupiny B ve vyšších dávkách a jiných léků může dojít ke vzájemnému ovlivnění účinku. Vitamin B6 může snížit účinky levodopy, jeho účinek je snižován isoniazidem a antikoncepčními pilulkami. Nikotinamid může zvýšit nežádoucí účinky některých léků snižujících hladinu tuků v krvi. V případě, že užíváte jiné léky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti současného užívání přípravku B-komplex forte Zentiva s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte.

V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte B-komplex forte Zentiva.

B-komplex forte Zentiva lze na doporučení lékaře užívat v kombinaci s přípravky obsahujícími jednotlivé vitaminy skupiny B.

Dávkování a způsob použití:

Neurčí-li lékař jinak, dospělí a mladiství obvykle užívají 1 tabletu B-komplex forte Zentiva 1-3krát denně po dobu nejdéle 3 týdnů.

Upozornění:

O vhodnosti užívání přípravku B-komplex forte Zentiva delším než 3 týdny se poraďte s lékařem. 
Vitaminy rozpustné ve vodě se z organizmu rychle vylučují ledvinami, jejich jednorázové předávkování nemá žádné následky, jen zcela vzácně může vzniknout předrážděnost.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě 10-25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkem.

10 Informace:

Přečtěte si prosím pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však jej musíte užívat pečlivě podle tohoto návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky nezlepší nebo se dokonce zhorší, navštivte neprodleně lékaře.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek neuvedený v této příbalové informaci nebo jestliže považujete některý z uvedených nežádoucích účinků za vážný, oznamnte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Varování:
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Balení:
20 obalených tablet.

Datum poslední revize:
29.6.2005 (č.j. 4695/05)

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
B Komplex Forte

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 26.2.2016