Copywriting

Veškerý obsah portálu pribalove-letaky.cz je výhradním vlastnictvím společnosti WRV consulting s.r.o., Bezručova 1321/8, Karlovy Vary. Na fotografie i textový obsah se vztahuje zákon č.121/200 Sb. – Autorské právo a práva s ním související.

Na základě výše uvedeného není dovoleno bez souhlasu provozovatele portálu jakýmkoliv způsob kopírovat, pozměňovat či užívat obsah stránek (texty, fotografie, zdrojový kód) pribalove-letaky.cz.

Veškerý obsah je možné používat pouze na základě vzájemné smlouvy uzavřené mezi uživatelem a společností provozující web pribalove-letaky.cz .

Sankce za porušení copywritingu

Za každé jednotlivé porušení copywritingu si společnost provozující stránky pribalove-letaky.cz vymezuje právo automaticky požadovat stažení neoprávněně užitého obsahu ze stránek  pribalove-letaky.cz a zároveň účtovat sankční poplatek ve výši 3000,- Kč + DPH za každé jednotlivé porušení u fotografií (1fotografie=1 porušení) a 1000,- Kč + DPH za každé jednotlivé kopírování zdrojového kódu obsahu (1 stránka nebo její část = 1 kopírování).

Příklad: 

Z webu pribalove-letaky.cz bude neoprávněně použit obsah stránek Ibalgin 400 a Ibalgin 200.
Nelegálně byly použity 2x text (zdrojový kód) a 1x fotografie. 
Společnost WRV consulting s.r.o. je oprávněna požadovat stažení takového obsahu a zároveň účtovat sankční poplatek ve výši:
1x3000 Kč + 2x 1000,- Kč + DPH, tj. 5000,- Kč + DPH.

Závěrečné doporučení

Texty i fotografie na webu pribalove-letaky.cz jsou zpracovávány a vytvářeny unikátním způsobem.
Velice rádi Vám umožníme užití tohoto obsahu na základě Smlouvy, která Vám zajistí legální používání obsahu za velice výhodných podmínek.
Vyhněte se nepříjemnostem a sankcím z důvodů nezákonného užití obsahu stránek a raději nás kontaktujte na adrese infoatwrv [emailtecka] cz (info[at]wrv[dot]cz).