ATC CODE: D07AC04

Tento lék je na předpis.

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

FLUCINAR gel

(Fluocinoloni acetonidum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je FLUCINAR a k čemu se používá

Fluocinolonacetonid (léčivá látka přípravku FLUCINAR) má silné protizánětlivé účinky a mírní mokvání a
svědění. Gelový základ přípravku se snadno vsakuje, neznečišťuje oděv a nepromašťuje ošetřovaná místa.
Přípravek je zvláště vhodný při léčbě ochlupené kůže a u nemocných, kteří špatně snášejí masťové a krémové
základy. Přípravek se dobře smývá vodou.
FLUCINAR se používá při léčbě psoriázy (lupénky) a to zejména ve kštici, seboroické dermatitidy (mazotokového
zánětu kůže) obzvláště na ochlupených částech kůže, lichen planus (plochého lišeje) doprovázený svěděním kůže a ekzému (vyrážky).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FLUCINAR používat

Nepoužívejte přípravek FLUCINAR:

  • při přecitlivělosti na některou ze složek přípravku
  • při bakteriálních, plísňových a virových onemocněních kůže
  • při tuberkulóze, kožních nádorech a předrakovinových stavech
  • při růžovce (akné rosacea)
  • při zánětu kolem úst (periorální dermatitidě)
  • po preventivním očkování

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku FLUCINAR je zapotřebí:
Je třeba se vyhnout používání přípravku na kůži obličeje, krku, v rozkroku a v podpaží.
Přípravek nelze nanášet na sliznice, zvláště oční spojivku, ani na prsní bradavky kojících žen.
Při nadměrné suchosti kůže nebo při pocitu napětí by se kůže měla na doporučení lékaře ošetřit olivovým olejem s 5% kyselinou salicylovou.
Při výraznějším podráždění kůže je třeba používání přípravku přerušit.
Zvlášť závažné důvody musí být pro používání přípravku nemocnými se svěděním konečníku a obézními
nemocnými s bércovými vředy nebo onemocněním postihujícím intertriginózní oblasti ( kde dochází k výraznému
tření kůže navzájem –v podpaží, tříslech…).
Používání přípravku u dětí starších 2 let je možné jen ze zvláště závažných důvodů a pouze krátkodobě.

Prosím poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, i v případě, že se Vás uvedená tvrzení týkala někdy v minulosti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

U přípravku nejsou dosud známy žádné interakce.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Používání přípravku těhotnými ženami je možné pouze krátkodobě v přiměřených dávkách.
Je vysoce nepravděpodobné, že by se v průběhu místní léčby účinná látka vyskytla v mateřském mléce , avšak při použití přípravku FLUCINAR u kojících žen je nutná opatrnost. V případech, kdy je nutné FLUCINAR přece jen použít, by se měl aplikovat pouze krátkodobě a na malou plochu povrchu. Nesmí se aplikovat na kůži prsů.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek je pokládán za bezpečný.

Důležité informace o některých složkách přípravku FLUCINAR
Obsahuje ethanol. Při častém používání může dojít k vysušování a dráždění kůže.
Obsahuje parabeny (methylparaben, propylparaben), ty mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně
zpožděné).

Jak se přípravek FLUCINAR používá

Vždy užívejte přípravek FLUCINAR přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/a, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování, způsob použití přípravku a délku léčby vždy určí lékař.

Přípravek je určen pro děti starší 2 let, mladistvé a dospělé.

Obvykle se 1-2krát denně přípravek nanáší na postižená místa.

V některých případech může lékař doporučit krytí postiženého místa neprodyšným obvazem.

Délka léčby závisí na klinickém stavu. Přípravek by však neměl být nepřetržitě používán déle než 3-4 týdny.

Při náhodném požití gelu dítětem nebo i dospělým je třeba se poradit s lékařem.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku FLUCINAR je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek FLUCINAR:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokračujte v léčbě bez toho, že byste nanášeli přípravek vícekrát nebo jej použili ve větším množství než obvykle.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek FLUCINAR nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Mezi možné nežádoucí účinky patří:

Pálení a svědění kůže, epidermální atrofie (ztenčení pokožky), vznik strií, steroidně indukovaná kožní purpura (červené tečkování kůže), telangiectasie (rozšíření podkožních cév), hypopigmentace (snížená pigmentace), hypotrichóza (snížené ochlupení), kontaktní dermatitidu (podráždění kůže způsobené léčbou), foliculitida (zánět mazových žlázek), steroidní akné (akné způsobené kortikoidy), steroidní rosacea (růžovka způsobená kortikoidy) a sekundární infekce. Velmi vzácně se vyskytuje kopřivka a makulopapulární erupce (pupínkové až puchýřkové prasklinky). Při aplikaci na oční víčka se může vyvinout glaukom nebo katarakta (šedý zákal).

Dále se velmi vzácně, zejména při použití okluzívních obvazů, potírání dlouhodobě a zejména rozsáhlých ploch mohou vyskytnout nežádoucí účinky typu zásahu do kortikoidní hormonální balance těla. 

V těchto případech kontaktujte vždy ošetřujícího lékaře a konzultujte další postup léčby.

Mezi příznaky těchto nežádoucích účinků patří zejména otoky, neobvyklá bolest hlavy, celková slabost, únava , pocit žízně a pocení.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek FLUCINAR uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek FLUCINAR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co obsahuje přípravek FLUCINAR:
Léčivou látkou je fluocinoloni acetonidum. Jeden gram gelu obsahuje 0,25 mg (0,025%) fluocinolonacetonidu.

Pomocnými látkami jsou:
Propylenglykol, ethanol 95%, dihydrát dinatrium-edetátu, monohydrát kyseliny citrónové, karbomer 980, trolamin,
methylparaben, propylparaben, čištěná voda

Jak přípravek FLUCINAR vypadá a co obsahuje toto balení
Bezbarvý, průsvitný gel s lihovou vůní.

Balení obsahuje 15 g gelu v aluminiové uvnitř přelakované tubě.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A., Jelenia Góra, Polsko.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 9.4.2008

Držitel rozhodnutí o registraci:
Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A.

Ke stažení:
Flucinar gel

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 2.1.2016