ATC CODE: V12

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls98022/2011

Příbalový leták - Příbalová informace - text příbalové informace je na obalu přípravku.

Kalium muriaticum AKH 30 (60, 90, 120) tablet

Homeopatický přípravek

Složení

1 tableta obsahuje 1,5 mg Kalii chloridum 59 C, 1,5 mg Kalii chloridum 317 C a 1,5
mg Kalii chloridum 679 C, pomocné látky: monohydrát laktózy, rýžový škrob, magnesiumstearát.

Způsob podání

Perorální podání. Užívejte dle rady odborníka na homeopatii. Pokud příznaky přetrvávají, navštivte lékaře. U přípravku nebyl požadován důkaz účinnosti.

Uchovávání

Tento homeopatický přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Upozornění

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Nepoužité léčivo vraťte do lékárny.

Držitel rozhodnutí o registraci: Akademie klasické homeopatie spol. s r.o., Ostrava, Česká
republika

Výrobce: RosenPharma a.s., Veverské Knínice, Ostrovačice, Česká republika
Reg. číslo: 93/485/07-C
Č. šarže:

Datum revize: 15.6.2011
Použitelné do:

 

Držitel rozhodnutí o registraci:
RosenPharma a.s.

Ke stažení:
Kalium muriaticum AKH

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 7.1.2016