ATC CODE: A06AD65

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls263099/2011

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MOVIPREP prášek pro přípravu perorálního roztoku

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li nějaké další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek MOVIPREP a k čemu se používá

MOVIPREP je laxativum pro přípravu perorálního roztoku s citrónovou příchutí zabalený ve čtyřech sáčcích. Jsou to dva velké sáčky ("sáček A") a dva malé sáčky ("sáček B"). Pro ošetření potřebujete všechny čtyři sáčky.

MOVIPREP použijete pro vyčištění střev, takže budou dobře připravena pro vyšetření.. MOVIPREP účinkuje na vyprazdňování střev, takže byste měli očekávat řídkou stolici.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MOVIPREP užívat

Neužívejte přípravek MOVIPREP, pokud se Vy nebo Váš lékař domníváte, že:

 • jste alergický/á (přecitlivělý/á) na makrogol 3350 nebo jakoukoliv jinou složku přípravku.
 • máte neprůchodná střeva
 • máte proděravělou střevní stěnu
 • trpíte poruchou vyprazdňování žaludku
 • máte ochablá střeva (k tomu často dochází po operaci v oblasti břicha)
 • trpíte fenylketonurií, což je dědičná neschopnost organizmu využít specifickou aminokyselinu
  • MOVIPREP obsahuje fenylalanin
 • vaše tělo není schopno produkovat dostatek glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy
 • máte toxický megakolon (závažná komplikace akutní ulcerózní kolitidy)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MOVIPREP je zapotřebí
Jestliže jste ve špatném celkovém zdravotním stavu nebo máte vážné zdravotní komplikace, je třeba se seznámit s možnými nežádoucími účinky přípravku uvedenými v bodu 4. Uvědomte Vašeho lékaře nebo lékárníka, jestliže se Vás to týká.

Před zahájením léčby přípravkem MOVIPREP informujte svého lékaře, pokud trpíte některou z níže uvedených potíží nebo onemocnění:

 • potřebujete zahušťovat tekutiny, abyste je mohl/a spolknout bezpečně
 • máte tendenci zvracet spolknutý nápoj, jídlo nebo kyselinu ze žaludečních šťáv
 • máte nemocné ledviny
 • trpíte srdečním selháváním.
 • jste dehydratovaný/á
 • trpíte akutním zánětem nebo zánětlivým střevním onemocněním

MOVIPREP nemá být podáván pacientům s poruchou vědomí bez lékařského dohledu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Jestliže užíváte jiné léky, vezměte si je nejméně hodinu před užitím přípravku MOVIPREP nebo nejméně hodinu po ukončení procedury, protože mohou být vyplaveny ze zažívacího ústrojí a tím neúčinkovat správně.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku MOVIPREP s jídlem a pitím
Jakmile začnete užívat přípravek MOVIPREP, nejezte žádnou tuhou stravu až do ukončení klinického vyšetření nebo chirurgického zákroku.

Těhotenství a kojení
Neexistují žádné údaje o použití přípravku MOVIPREP během těhotenství nebo kojení a přípravek může být použit pouze tehdy, pokud to lékař uzná za nezbytné. Pokud jste těhotná nebo kojíte, řekněte to Vašemu lékaři před užitím přípravku.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
MOVIPREP neovlivňuje Vaši schopnost řídit nebo používat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku MOVIPREP
Tento přípravek obsahuje 56,2 mmol vstřebatelného sodíku na litr. To je třeba vzít v úvahu u pacientů na řízené neslané dietě.

Tento přípravek obsahuje 14,2 mmol draslíku na litr. To je třeba vzít v úvahu u pacientů se sníženou funkcí ledvin nebo u pacientů na řízené draslíkové dietě.

Přípravek je zdrojem fenylalaninu a může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

Jak se přípravek MOVIPREP užívá

Vždy používejte MOVIPREP přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka je 2 litry roztoku, který se připraví následovně.

Toto balení obsahuje 2 průhledné sáčky, z nichž každý obsahuje jeden pár sáčků - sáček A a sáček B.
Každý pár sáčků (A a B) se má společně rozpustit v jednom litru vody. Toto balení je tedy postačující pro přípravu 2 litrů roztoku přípravku MOVIPREP.

Předtím než užijete MOVIPREP, čtěte prosím pečlivě následující instrukce. Potřebujete vědět:

 • Kdy užít přípravek MOVIPREP
 • Jak připravit roztok přípravku MOVIPREP
 • Jak pít roztok přípravku MOVIPREP
 • Co byste měli očekávat

Kdy užít přípravek MOVIPREP
Měli byste od Vašeho lékaře nebo zdravotní sestry dostat instrukce o tom, kdy užít přípravek MOVIPREP. Ošetření přípravkem MOVIPREP musí být ukončeno před začátkem Vašeho klinického vyšetření..

Roztok přípravku MOVIPREP můžete vypít

 • buď rozděleně, tj. 1 litr roztoku večer před vyšetřením a druhý litr pak brzy ráno v den vyšetření,
 • nebo dohromady 2 litry večer před vyšetřením.

Důležité upozornění:
Jakmile začnete užívat MOVIPREP a dále až do skončení vyšetření, nejezte žádnou tuhou stravu.

Jak připravit roztok přípravku MOVIPREP

 • Otevřete jeden průhledný sáček a vyjměte sáčky A a B.
 • Vysypte obsah OBOU sáčků A a B do do měřicí nádoby o obsahu 1 litr.
 • Přidejte vodu do nádoby ke značce 1 litr a míchejte, až se všechen prášek rozpustí a roztok je čistý nebo jen lehce zakalený. To může trvat asi 5 minut.

MOVIPREP,příbalový leták

 

Jak pít roztok přípravku MOVIPREP
Vypijte první litr roztoku MOVIPREP během jedné nebo dvou hodin. Zkuste vypít plnou sklenici každých 10 - 15 minut.

Když skončíte, připravte si a vypijte druhý litr roztoku MOVIPREP připravený z obsahu dalších dvou sáčků A a B z průhledného sáčku.

V průběhu této procedury Vám doporučujeme vypít další jeden litr čisté tekutiny, abyste předešli pocitu velké žízně a vzniku dehydratace. Vhodné jsou voda, čistý polévkový vývar, ovocný džus (bez dužiny), nealkoholické nápoje, čaj nebo káva (bez mléka). Tyto nápoje můžete pít během procedury, kdykoliv chcete.

Co byste měli očekávat
Jakmile začnete pít roztok přípravku MOVIPREP, je důležité, abyste zůstali poblíž toalety. V určitém okamžiku začnete pociťovat silné nucení na stolici a objeví se mírný vodnatý průjem. To je zcela normální a předpokládaný účinek roztoku přípravku MOVIPREP. Nucení na stolici skončí krátce poté, co ukončíte pití roztoku.
Budete-li se řídit těmito instrukcemi, Vaše střeva budou čistá a dobře připravená k potřebnému klinickému vyšetření.

Jestliže jste užil(a) více roztoku přípravku MOVIPREP, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více roztoku přípravku MOVIPREP, než jste měl(a), může se objevit silný průjem, který může vést k dehydrataci. Vypijte hodně tekutin, zejména ovocných džusů. Pokud máte obavy, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít MOVIPREP
Jestliže jste zapomněl(a) užít MOVIPREP, užijte dávku co nejdříve poté, co zjistíte, že jste ji neužili.
Když je to několik hodin po době, kdy jste ho měli užít, požádejte Vašeho lékaře nebo lékárníka o radu. Je důležité, abyste ukončili Vaši přípravu nejméně jednu hodinu před plánovanou klinickou procedurou.

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Děti
MOVIPREP nemá být podáván dětem do 18 let věku.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i MOVIPREP nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Průjem v průběhu užití roztoku je normální a je očekávaným účinkem tohoto přípravku MOVIPREP.

Velmi časté nežádoucí účinky (tj. postihující více než 1 pacienta z 10) jsou: bolesti břicha, nadýmání a napnutí břicha, únava, celkový pocit, že se necítíte dobře, bolesti v oblasti konečníku a nevolnost.

Časté nežádoucí účinky (tj. postihující 1 až 10 pacientů ze 100) jsou: hlad, problémy se spánkem, závratě, bolesti hlavy, zvracení, poruchy trávení, žízeň a třesavka.

Méně časté nežádoucí účinky (tj. postihující 1 až 10 pacientů z 1000) jsou: pocit nepohody, potíže s polykáním a změny v testech jaterních funkcí.

Někdy byly pozorovány následující nežádoucí účinky, ale není známo, jak často se vyskytují, protože četnost nelze zjistit z dostupných údajů: plynatost, dočasné zvýšení krevního tlaku, pocit na zvracení, velmi nízké hladiny sodíku v krvi, které mohou způsobit křeče (záchvaty) a změny hladin solí v krvi, jako je snížení bikarbonátu, zvýšení nebo snížení vápníku; zvýšení nebo snížení chloridů a snížení fosfátu. Hladiny draslíku a sodíku v krvi se mohou také snížit u pacientů užívajících léky, které ovlivňují ledviny, jako inhibitory ACE a diuretika, používaná při léčení srdečních chorob.

Tyto reakce se obvykle vyskytují pouze po dobu trvání procedury. Pokud přetrvávají, poraďte se se svým lékařem.

Může dojít k alergickým reakcím.

Pokud zjistíte jakýkoliv následující příznak, ukončete pití roztoku přípravku MOVIPREP a okamžitě kontaktujte Vašeho lékaře. Neměli byste pokračovat v pití roztoku přípravku MOVIPREP, dokud vzniklé následující potíže neprověříte s Vaším lékařem:

 • vyrážka nebo svědění
 • otok obličeje, kotníků nebo jiné části těla
 • bušení srdce
 • nadměrná únava
 • dýchavičnost

Jestliže neucítíte pohyb střev a nucení na stolici do 6 hodin od užití roztoku přípravku MOVIPREP, ukončete příjem roztoku a okamžitě kontaktujte Vašeho lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek MOVIPREP uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

MOVIPREP nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na sáčcích. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte MOVIPREP při teplotě místnosti do 25°C.
Poté, co rozpustíte prášek přípravku MOVIPREP ve vodě, můžete roztok uchovat zakrytý při pokojové teplotě do 25°C. Může být také zakrytý uchováván v chladničce (2°C - 8°C), neuchovávejte ho však déle než 24 hodin.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak likvidovat léky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.

Další informace

Sáček A obsahuje následující léčivé látky:

Macrogolum (také známý jako polyetylénglykol) 3350 100 g
Natrii sulfas 7,500g
Natrii chloridum 2,691 g
Kalii chloridum 1,015 g


Sáček B obsahuje následující léčivé látky:

Acidum ascorbicum 4,700 g
Natrii ascorbas 5,900 g


Koncentrace iontů elektrolytů po rozpuštění obou sáčků v jednom litru vody:

Sodík  181,6 mmol/l (z toho je maximálně 56,2 mmol absorbovatelných)
Chlorid  59,8 mmol/l
Síran  52,8 mmol/l
Draslík  14,2 mmol/l
Askorbát  29,8 mmol/l


Pomocnými látkami jsou:
Citrónové aroma (obsahuje maltodextrin, citral, citrónovou silici, silici oplodí citronovníku lime, xanthanovou klovatinu, tokoferol-alfa), aspartam (E951) a draselnou sůl acesulfamu (E950) jako sladidla.

Jak přípravek MOVIPREP vypadá a co obsahuje toto balení
Toto balení obsahuje 2 průhledné sáčky, každý obsahující jeden pár sáčků - sáček A a sáček B. Každý pár sáčků (A a B) se musí společně rozpustit v jednom litru vody.

MOVIPREP, prášek pro přípravu perorálního roztoku v sáčcích, je dostupný v baleních o velikosti 1, 10, 40, 80, 160 a 320 balení pro jednotlivá použití. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Norgine Limited
Harefield
Velká Británie

Výrobce:
Norgine Limited, Mid Glamorgan, Velká Británie
nebo
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Irsko.

Tento přípravek byl schválen v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Velká Británie: MOVIPREP
Švédsko: MOVPREP
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.7.2012

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky.

Poznámka pro zdravotnické pracovníky:


MOVIPREP má být podáván s opatrností u pacientů ve špatném celkovém zdravotním stavu nebo u pacientů s vážným klinickým poškozením, jako např.:

 • se sníženým dávivým reflexem, nebo s tendencí k vdechnutí nebo s regurgitací
 • se zhoršeným stavem vědomí
 • s těžkou renální insuficiencí (clearance kreatininu < 30 ml/min)
 • se srdečním selháváním (třídy NYHA III ze IV)
 • s dehydratací
 • s těžkým akutním zánětlivým onemocněním

Příznaky dehydratace by měly být korigovány před použitím přípravku MOVIPREP.

Pacienty při částečném vědomí nebo pacienty se sklonem k vdechnutí potravin nebo k regurgitaci je třeba pečlivě sledovat během podávání roztoku, zejména při aplikaci nazogastrickou sondou.

MOVIPREP nemá být podáván pacientům v bezvědomí.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Norgine Limited

Ke stažení:
Moviprep

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 1.2.2016