ATC CODE: G02BB01

Tento lék je na předpis.

Příloha č.1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls168875/2011

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELKU

NuvaRing 0,120/0,015 mg za 24 hodin, vaginální inzert

Etonogestrelum/Ethinylestradiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, jsou-li důvody pro užívání stejné jako Vaše.
 • Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 • Čtěte tuto příbalovou informaci pravidelně, jestliže používáte NuvaRing. Toto je důležité, neboť údaje se mohou v příbalové informaci měnit.

Co je přípravek NuvaRing a k čemu se používá?

Přípravek NuvaRing je antikoncepční vaginální 
kroužek používaný jako prevence otěhotnění. Každý
kroužek obsahuje malé množství dvou různýchNuvaring - příbalový leták
ženských pohlavních hormonů - etonogestrelu a
ethinylestradiolu. Kroužek pomalu uvolňuje tyto
hormony do krevního oběhu. Vzhledem k malému
množství uvolňovaných hormonů, je NuvaRing
považován za nízkodávkový antikoncepční přípravek.
Protože NuvaRing uvolňuje dva různé typy hormonů,
je považován za tzv. kombinovaný hormonální
antikoncepční přípravek.
NuvaRing působí stejně jako kombinované
antikoncepční pilulky, ale místo užívání pilulky
každý den, je kroužek používán nepřetržitě po dobu 3
týdnů. NuvaRing uvolňuje 2 ženské pohlavní
hormony, které zabrání uvolnění vajíčka z vaječníku. Jestliže není uvolněno žádné vajíčko, nemůžete
otěhotnět.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NuvaRing používat

Obecné poznámky
V této příbalové informaci je popsáno mnoho situací, kdy byste měla přestat používat NuvaRing nebo kdy může být přípravek NuvaRing méně spolehlivý. V těchto situacích byste neměla mít pohlavní styk nebo byste měla dodatečně používat nehormonální kontraceptiva - jako je použití kondomu nebo jiné bariérové metody. Nepoužívejte metodu odhadování plodných dnů nebo měření bazální teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože NuvaRing mění tělesnou teplotu a má rovněž vliv na hlen děložního čípku.


NuvaRing, stejně jako ostatní hormonální kontraceptiva, nechrání proti nákaze HIV (AIDS) nebo proti jiným pohlavně přenosným nemocem.

2.1 Nepoužívejte přípravek NuvaRing

V některých případech byste neměla použít kombinovaná hormonální kontraceptiva.
Pokud se Vás týká některý z dále vyjmenovaných stavů, informujte svého lékaře. Váš lékař Vám poté může doporučit používání jiné (nehormonální) metody antikoncepce.

 • Máte (nebo jste v minulosti měla) krevní sraženinu (venózní trombózu) v žilách dolních končetin, plících (embolie) nebo jiných orgánech. Možné příznaky krevní sraženiny viz bod 2.2 „Krevní sraženiny (trombóza)“.
 • Někdy v minulosti jste měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (mrtvici) nebo máte (nebo jste někdy měla) příznaky, které mohou být známkou srdečního záchvatu (jako je angina pectoris nebo těžká bolest na prsou) nebo mrtvice (jako je tranzitorní ischemická ataka [TIA - lehká přechodná mrtvice].
 • Máte závažný rizikový faktor, nebo závažné rizikové faktory pro tvorbu sraženiny - viz také bod 2.2 „Krevní sraženina (trombóza)“.
 • Máte poruchu krevní srážlivosti, např. deficit proteinu C.
 • Máte (nebo jste měla) určitý typ migrény, tzv. „migrénu s aurou“.
 • Máte diabetes s postižením cév.
 • Máte (měla jste) zánět pankreatu (pankreatitidu) spojený s vysokým obsahem tuků ve Vaší krvi.
 • Máte (měla jste) závažné onemocnění jater a Vaše játra zatím nepracují normálně.
 • Máte (měla jste) benigní (nezhoubný) nebo maligní (zhoubný) nádor jater.
 • Máte (měla jste) nebo je u Vás podezření, že byste mohla mít rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů.
 • Máte vaginální krvácení, jehož příčina nebyla objasněna.
 • Jste alergická na ethinylestradiol nebo etonogestrel nebo na některou jinou složku přípravku NuvaRing.

V případě, že se u Vás některý z těchto stavů objeví při používání přípravku NuvaRing poprvé, odstraňte kroužek a okamžitě se poraďte se svým lékařem. V té době používejte nehormonální antikoncepci.

2.2 Zvláštní opatrnosti při používání přípravku NuvaRing je zapotřebí

V některých případech potřebujete věnovat zvláštní pozornost užívání kombinované hormonální kontracepce. Informujte svého lékaře, jestliže se u Vás objeví některý z těchto stavů. Také v tom případě, jestliže dojde ke zhoršení stavu během používání přípravku NuvaRing, musíte uvědomit svého lékaře.

 • Blízká příbuzná má nebo měla rakovinu prsu.
 • Máte epilepsii (viz bod 2.2 „Používání jiných léčivých přípravků“).
 • Máte onemocnění jater (např. žloutenku) nebo onemocnění žlučníku (např. žlučové kameny).
 • Máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronický zánět střev).
 • Máte systémový lupus erythematodes (SLE, nemoc, která postihuje Váš systém přirozené obranyschopnosti).
 • Máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS, porucha krevní srážlivosti způsobující selhání ledvin).
 • Trpíte stavem, který se objevil poprvé, nebo se zhoršil, během těhotenství nebo po předchozím užívání pohlavních hormonů (např. ztráta sluchu, porfýrie [onemocnění krve], herpes gestationis [kožní vyrážka s puchýři během těhotenství], Sydenhamova chorea [onemocnění nervů, při němž se náhle objeví bezděčné pohyby těla], vrozený angioedém [okamžitě navštivte svého lékaře, pokud zjistíte příznaky angioedému jako je oteklá tvář, jazyk a/nebo hrdlo a/nebo obtížné polykání nebo kopřivka spolu s obtížným dýcháním]).
 • Máte (nebo jste v minulosti měla) chloazma (nažloutle hnědé pigmentové skvrny na kůži, tzv. „těhotenské skvrny“, zvláště v obličeji). Pokud ano, nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
 • Trpíte stavem, při němž je obtížné používat NuvaRing - například trpíte zácpou, máte prolaps (vyhřeznutí) dělohy nebo bolest během pohlavního styku.
 • Jste operována nebo jste dlouhou dobu imobilní (viz bod 2.2 „Krevní sraženiny (trombóza)“).

Krevní sraženiny (trombóza)

Krevní sraženiny v žíle

Krevní sraženina v žíle (tzv. „žilní trombóza“ ) může ucpat žílu. To se může stát u žil v dolní končetině, v plících (plicní embolie) nebo v jiných orgánech.

Používání kombinované hormonální antikoncepce včetně přípravku NuvaRing, zvyšuje u žen riziko vzniku takových sraženin ve srovnání s ženami nepoužívajícími kombinovanou hormonální antikoncepci. Toto riziko však není tak vysoké jako vznik krevní sraženiny během těhotenství.

Doposud není známo, jak přípravek NuvaRing ovlivňuje riziko vzniku krevní sraženiny ve srovnání s antikoncepčními pilulkami.

Jestliže používáte kombinovanou hormonální antikoncepci, riziko krevní sraženiny v žilách se zvyšuje:

 • s vyšším věkem;
 • jestliže někdo z blízkých příbuzných měl krevní sraženinu v dolních končetinách, v plicích nebo v jiném orgánu v mladém věku;
 • jestliže máte nadváhu;
 • jestliže máte podstoupit operaci, nebo jestliže jste byla delší dobu imobilní z důvodu zranění nebo nemoci nebo máte nohu v sádře. Pokud k tomu u Vás dojde, je velmi důležité sdělit Vašemu lékaři, že používáte přípravek NuvaRing, a že by jeho používání mělo být přerušeno. Váš lékař by Vám měl sdělit, abyste přestala používat hormonální antikoncepci několik týdnů před operací nebo proto, že jste méně mobilní. Váš lékař Vám také sdělí, kdy můžete začít přípravek NuvaRing opět používat, až budete znovu mobilní.

Krevní sraženiny v tepně

Krevní sraženiny v tepně mohou vyvolat závažné problémy. Například krevní sraženina v tepně srdce (může vyvolat srdeční záchvat), nebo v mozku (může způsobit mrtvici).

Riziko sraženin v tepnách se u uživatelek kombinované hormonální antikoncepce zvyšuje. Toto riziko se dále zvyšuje:

 • s vyšším věkem;
 • jestliže kouříte. Jestliže používáte kombinovanou hormonální antikoncepci jako je přípravek NuvaRing, měla byste přestat kouřit, zvláště tehdy, jste-li starší 35 let;
 • jestliže máte nadváhu;
 • jestliže máte vysoký krevní tlak. Jestliže se Vám zvýšil krevní tlak v době používání přípravku NuvaRing, může Vám být doporučeno, abyste ho přestala používat.
 • jestliže někdo z blízkých příbuzných měl v mladém věku srdeční záchvat nebo mrtvici;
 • jestliže máte vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);
 • jestliže máte cukrovku;
 • jestliže máte migrény;
 • jestliže máte srdeční problémy (poruchu chlopně, poruchu rytmu).

Příznaky krevní sraženiny v žilách nebo tepnách, viz text v modrém rámečku níže.

Příznaky krevních sraženin

Odstraňte přípravek NuvaRing a vyhledejte svého lékaře okamžitě, jestliže zaznamenáte možné příznaky krevní sraženiny, jako je:

 • neobvyklá bolest a/nebo otok jedné dolní končetiny.
 • závažná bolest na prsou, která se může šířit do levé ruky;
 • náhlá dušnost;
 • náhlý kašel bez zřejmé příčiny;
 • jakákoliv neobvyklá, závažná nebo dlouhotrvající bolest hlavy či zhoršení migrény;
 • částečná nebo úplná slepota nebo dvojité vidění;
 • potíže s řečí nebo neschopnost vyjadřování;
 • závrať nebo mdloba;
 • slabost, zvláštní pocit nebo necitlivost kterékoliv části těla.

 

Zotavení po krevní sraženině není vždy zcela úplné. Velmi vzácně může krevní sraženina způsobit trvalé postižení nebo dokonce smrt.

Rakovina

Informace, které naleznete níže, byly získány ze studií s kombinovanými perorálními kontraceptivy a mohou se týkat také přípravku NuvaRing. Informace o vaginálním podání antikoncepčních hormonů (jako je přípravek NuvaRing) nejsou k dispozici.

Rakovina prsu se vyskytuje o něco častěji u žen, které užívají kombinované pilulky, ale není známo, zda je to způsobeno jejich užíváním. Například může být důvodem častějšího zjištění nádoru u žen užívajících kombinované pilulky to, že jsou častěji vyšetřovány lékařem. Vzrůstající výskyt karcinomu prsu se po ukončení užívání kombinované pilulky postupně snižuje.

Je důležité, abyste si pravidelně kontrolovala Vaše prsy a měla byste kontaktovat Vašeho lékaře, jestliže cítíte nějakou bulku. Sdělte svému lékaři, jestliže někdo z blízkých příbuzných má nebo měl rakovinu prsu (viz bod 2.2 „Zvláštní opatrnosti při používání přípravku NuvaRing je zapotřebí“).

Ve vzácných případech byly u uživatelek pilulek hlášeny benigní nádory jater a ještě vzácněji maligní nádory jater. Kontaktujte Vašeho lékaře, jestliže máte nezvyklou silnou bolest břicha.
Bylo hlášeno, že u uživatelek kombinovaných pilulek se rakovina endometria (výstelka dělohy) a rakovina ovárií (vaječníků) objevila méně často. Může to být též případ přípravku NuvaRing, což ale nebylo potvrzeno.

Používání jiných léčivých přípravků

Prosím, informujte svého lékaře, který Vám předepisuje přípravek NuvaRing, o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Také to sdělte ostatním lékařům nebo svému zubnímu lékaři, kteří Vám předepisují léky (nebo lékárníkovi), že používáte NuvaRing. Oni Vám mohou říci, zda máte používat přídatnou antikoncepci a jestli ano, jak dlouho.

Některé léčivé přípravky mohou zapříčinit částečné problémy, pokud užíváte hormonální antikoncepci jako je přípravek NuvaRing.

 • Tyto léčivé přípravky mohou snížit antikoncepční účinek nebo mohou být příčinou nečekaného krvácení. Patří sem léčivé přípravky používané k léčbě: 
  o epilepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbamazepin, topiramát, felbamát); 
  o tuberkulózy (např. rifampicin); o k léčbě infekce virem HIV (např. ritonavir); 
  o jiných infekcí (antibiotika s výjimkou amoxicilinu a doxycyklinu, u kterých se ukázalo, že neovlivňují uvolňování hormonů z přípravku NuvaRing).
 • Rostlinné přípravky obsahující třezalku také mohou snížit účinnost přípravku NuvaRing. 
  Jestliže během používání přípravku NuvaRing chcete užívat přípravky obsahující třezalku, poraďte se o tom nejdříve se svým lékařem.
 • Přípravek NuvaRing ovlivňuje účinek jiných léčivých přípravků, jako je ciklosporin a antiepileptikum lamotrigin.

Během používání přípravku NuvaRing, můžete používat tampony. Zaveďte přípravek NuvaRing předtím, než vložíte tampon. Tampon odstraňujte opatrně a ujistěte se, že jste náhodně neodstranila i kroužek. Jestliže se kroužek vypudil, jednoduše jej opláchněte ve studené až vlažné vodě a okamžitě jej opět zaveďte.

Při používání spermicidů a přípravků proti vaginálním kvasinkovým infekcím neztrácí přípravek NuvaRing antikoncepční účinek.

Laboratorní testy

Pokud Vám budou dělány nějaké testy z krve nebo moči, řekněte zdravotnickým pracovníkům, že používáte přípravek NuvaRing, neboť to může ovlivnit výsledky některých testů.

Těhotenství

Přípravek NuvaRing nesmí používat ženy, které jsou těhotné a ženy, které myslí, že by mohly být těhotné. Jestliže otěhotníte, ačkoliv používáte přípravek NuvaRing, vyjměte kroužek a kontaktujte svého lékaře.

Chcete-li ukončit používání přípravku NuvaRing, protože chcete otěhotnět, viz bod 3.5 „Co byste měla udělat, jestliže si přejete ukončit používání přípravku NuvaRing“.

Kojení

Používání přípravku NuvaRing během kojení se obvykle nedoporučuje. Jestliže si přejete přípravek NuvaRing během kojení používat, poraďte se se svým lékařem.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů

Přípravek NuvaRing neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Jak se přípravek NuvaRing používá?

Přípravek NuvaRing si můžete sama zavést i odstranit. Váš lékař Vám poradí, kdy poprvé začít přípravek NuvaRing používat. Vaginální kroužek musí být vložen ve správný den Vašeho menstruačního cyklu (viz bod 3.3 “Kdy začít s prvním kroužkem“) a zůstane nepřetržitě zaveden po dobu 3 týdnů. Zvykněte si pravidelně kontrolovat, zda je kroužek stále v pochvě. Po třech týdnech odstraníte přípravek NuvaRing a budete mít jeden týden přestávku. Během tohoto období bez kroužku budete obvykle menstruovat.

3.1 Jak zavést a jak vyjmout přípravek NuvaRing

 1. Před zavedením kroužku zkontrolujte dobu použitelnosti (viz bod 5 „Jak přípravek NuvaRing uchovávat“).
 2. Před zavedením nebo vyjmutím kroužku si umyjte ruce.
 3. Zaujměte polohu, která je pro Vás nejpohodlnější, jako stání s jednou nohou zdviženou, sezení v dřepu nebo vleže.
 4. Vyjměte přípravek NuvaRing ze sáčku.
 5. Podržte kroužek mezi palcem a ukazováčkem, stiskněte protilehlé strany k sobě a vložte kroužek do pochvy (viz obr.1-4). Pokud je přípravek NuvaRing správně umístěn, neměla byste nic cítit. Jestliže cítíte něco nepohodlného, zatlačte jemně přípravek NuvaRing o kousek dál do pochvy. Přesná poloha kroužku v pochvě není důležitá.
 6. Po 3 týdnech vyjměte přípravek NuvaRing z pochvy. Můžete to učinit zaháknutím ukazováčku pod přední okraj kroužku nebo uchopením a následným vytažením (viz obr.5). Pokud máte kroužek zavedený v pochvě a nelze ho vyjmout, musíte kontaktovat lékaře.
 7. Použitý kroužek znehodnoťte s normálním domácím odpadem, nejlepší je vložit jej do sáčku, který lze znovu uzavřít. Nesplachujte přípravek NuvaRing do toalety.
 8.  

Nuvaring - příbalový leták

3.2 Tři týdny s kroužkem, jeden týden bez kroužku

 1. Ode dne, kdy byl vaginální kroužek vložen, musí být ponechán vložený nepřetržitě po dobu 3 týdnů.
 2. Po 3 týdnech vyjměte kroužek ve stejný den týdne a přibližně ve stejnou dobu jako jste ho vložila. Např. jestliže jste kroužek vložila ve středu kolem 22.00 hodiny, vyjměte ho za 3 týdny ve středu kolem 22.00 hodiny.
 3. Po vyjmutí kroužku nebudete 1 týden používat žádný kroužek. Během tohoto týdne by se mělo objevit vaginální krvácení. Obvykle začne 2-3 dny po vyjmutí kroužku.
 4. S novým kroužkem začněte přesně po 1 týdenním intervalu (opět ve stejný den a přibližně ve stejnou dobu), i tehdy jestliže Vám nepřestalo krvácení.
  Jestliže je nový kroužek zaveden později o více než 3 hodiny, ochrana proti otěhotnění může být snížena. Přečtěte si instrukce v bodě 3.4 „Co byste měla udělat, jestliže jste zapomněla vložit nový kroužek po období bez kroužku“.

Budete-li používat přípravek NuvaRing tak, jak je popsáno výše, bude se Vaše vaginální krvácení objevovat každý měsíc zhruba ve stejný den.

3.3 Kdy začít s prvním kroužkem

 • Pokud jste v minulém měsíci neužívala žádnou hormonální antikoncepci
  Zaveďte první přípravek NuvaRing první den cyklu (tj. první den menstruačního krvácení).
  Přípravek NuvaRing začne působit ihned. Není nutné používat další metodu antikoncepce.
  Můžete rovněž začít používat přípravek NuvaRing mezi 2.-5. dnem cyklu, avšak máte-li pohlavní styk během prvních 7 dnů po zavedení přípravku NuvaRing, používejte pro jistotu ještě jinou antikoncepci (jako je kondom). Toto doporučení je nutné dodržovat pouze pokud používáte přípravek NuvaRing poprvé.
   
 • Pokud jste v minulém měsíci užívala kombinované pilulky
  Začněte s používáním přípravku NuvaRing nejpozději následující den po období bez tablet
  Vašich současných pilulek. V případě, že balení Vašich pilulek obsahuje také inaktivní pilulky, začněte používat přípravek NuvaRing nejpozději po poslední inaktivní tabletě. Jestliže si nejste jistá, která tableta to je, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Nikdy neprodlužujte interval bez užívání hormonálních pilulek, které užíváte déle, než je doporučeno.
  Pokud jste užívala pilulky pravidelně a správně a pokud jste si jistá, že nejste těhotná, můžete také přestat brát pilulky kterýkoliv den a začít okamžitě používat přípravek NuvaRing.
 • Pokud jste používala během posledního měsíce transdermální antikoncepční náplast
  Začněte s používáním přípravku NuvaRing nejpozději den po období bez náplasti. Nikdy neprodlužujte interval bez náplasti déle, než je doporučeno.
  Pokud jste používala náplast pravidelně a správně, a pokud jste si jistá, že nejste těhotná, můžete přestat používat náplast kterýkoliv den a začít okamžitě používat přípravek NuvaRing.
 • Pokud jste během posledního měsíce používala minipilulky (čistě gestagenní pilulky)
  Můžete přestat užívat minipilulky kterýkoliv den a začít používat přípravek NuvaRing hned další den ve stejnou dobu, kdy byste normálně užívala Vaši pilulku. Pro jistotu používejte v prvních 7 dnech po zavedení kroužku ještě jinou antikoncepci (jako je kondom).
 • Pokud jste během posledního měsíce používala injekci, implantát nebo intrauterinní systém uvolňující gestagen (IUD)
  Začněte používat přípravek NuvaRing v době, kdy máte dostat další injekci nebo v den odstranění implantátu či IUD. Pro jistotu používejte v prvních 7 dnech po zavedení kroužku ještě jinou antikoncepci (jako je kondom).
 • Po porodu
  Pokud se Vám právě narodilo dítě, lékař Vám může doporučit, abyste s používáním přípravku NuvaRing vyčkala až do první normální menstruace. Někdy je možné začít dříve. Váš lékař Vám poradí. Pokud kojíte a chcete používat přípravek NuvaRing, měla byste se rovněž nejprve poradit s lékařem.
 • Po potratu nebo umělém přerušení těhotenství
  Poraďte se svým lékařem.

3.4 Co udělat …

Jestliže je Váš kroužek náhodně vypuzen z pochvy

Přípravek NuvaRing může být náhodně vypuzen z pochvy, například pokud nebyl správně zaveden nebo při odstraňování tamponu, během pohlavního styku, při zácpě nebo máte-li prolaps dělohy. Proto byste měla pravidelně kontrolovat, zda je kroužek stále v pochvě.

Pokud je kroužek mimo po dobu kratší než 3 hodiny, chrání Vás stále před otěhotněním. Můžete kroužek opláchnout studenou nebo vlažnou vodou (nepoužívejte horkou vodu) a vložit ho zpět. Pokud je kroužek mimo déle než 3 hodiny, nechrání Vás před otěhotněním, viz bod 3.4 „Co udělat, jestliže je Váš kroužek dočasně mimo pochvu“.

Jestliže byl Váš kroužek dočasně mimo pochvu

Když je přípravek NuvaRing v pochvě, uvolňuje pomalu hormony do organizmu a chrání tak před otěhotněním. Jestliže je kroužek mimo pochvu déle než 3 hodiny, nemusí Vás před otěhotněním ochránit. Proto nesmí být kroužek déle než 3 hodiny mimo pochvu během 24 hodin.

 • Jestliže je kroužek mimo pochvu méně než 3 hodiny, chrání Vás stále před otěhotněním. Musíte vložit kroužek co nejrychleji zpět do pochvy, ale nejpozději během 3 hodin.
 • Jestliže byl kroužek mimo pochvu nebo se domníváte, že mohl být mimo pochvu déle než 3 hodiny během 1. nebo 2. týdne, nemusíte být chráněna proti otěhotnění. Vložte kroužek hned jak to zjistíte do pochvy a nechte kroužek na místě nepřetržitě po dobu alespoň 7 dní. Pokud máte pohlavní styk, používejte během těchto 7 dní kondom, neboť je zde možnost otěhotnění. Pokud jste v prvním týdnu používání a měla jste pohlavní styk v předchozích 7 dnech, je zde možnost, že můžete být těhotná. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.
 • Jestliže byl kroužek mimo pochvu nebo si myslíte, že mohl být mimo pochvu déle než 3 hodiny ve 3. týdnu, nemusí Vás ochránit před otěhotněním. Znehodnoťte kroužek a rozhodněte se mezi dvěma následujícími možnostmi:
  1) Zaveďte okamžitě nový kroužek.
  Tím začíná další 3-týdenní období používání kroužku. Nemusí se u Vás dostavit menstruační krvácení, ale může se objevit krvácení z průniku nebo špinění.
  2) Nezavádějte kroužek znovu. Počkejte na menstruaci a pak zaveďte nový kroužek, ne později než za 7 dní po odstranění prvního kroužku nebo jeho vypuzení.
  Tuto možnost si můžete zvolit jedině tehdy, jestliže jste přípravek NuvaRing používala nepřetržitě během předcházejících 7 dnů.

Jestliže se Váš kroužek zlomí

Velmi vzácně se může kroužek zlomit. Jakmile zaznamenáte, že se přípravek NuvaRing zlomil, znehodnoťte ho a začněte s novým kroužkem co nejdříve. Během příštích 7 dnů používejte ještě jinou antikoncepční metodu (např. kondom). Pokud jste měla pohlavní styk předtím, než jste zjistila, že je kroužek zlomený, kontaktujte, prosím, svého lékaře.

Jestliže jste si zavedla více než jeden kroužek

Nebyly hlášeny žádné závažné škodlivé účinky při předávkování hormony přípravku NuvaRing.
Jestliže jste si náhodně zavedla více než jeden kroužek, můžete pociťovat nevolnost (nauzeu) nebo můžete zvracet či mít vaginální krvácení. Odstraňte nadbytečné kroužky a kontaktujete svého lékaře, pokud tyto příznaky přetrvávají.

Jestliže jste zapomněla vložit nový kroužek po období bez kroužku

Jestliže Vaše období bez kroužku bylo delší než 7 dní, vložte nový kroužek hned, jak si vzpomenete.
Používejte ještě jinou antikoncepční metodu (jako je kondom) v případě, že máte pohlavní styk během příštích 7 dnů. Pokud jste měla pohlavní styk během období bez kroužku, můžete být těhotná.
V tomto případě okamžitě kontaktujte svého lékaře. Čím delší je období bez kroužku, tím vyšší je riziko otěhotnění.

Jestliže jste zapomněla odstranit kroužek

 • Jestliže jste odstranila kroužek mezi 3. a 4. týdnem, jste stále chráněna před otěhotněním. Mějte1 týden pravidelné období bez kroužku a následně vložte nový kroužek.
 • Jestliže Váš kroužek byl odstraněn později než za 4 týdny, je možnost, že otěhotníte. Spojte se se svým lékařem, dříve než zavedete nový kroužek.

Jestliže jste neměla menstruaci

 • Postupovala jste podle instrukcí pro přípravek NuvaRing
  Jestliže jste neměla menstruaci, ale postupovala jste podle instrukcí pro přípravek NuvaRing a neužívala jste jiné léčivé přípravky, je velmi nepravděpodobné, že jste těhotná. Pokračujte v používání přípravku NuvaRing jako obvykle. Jestliže jste neměla menstruaci dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Poraďte se okamžitě se svým lékařem. Nezavádějte další přípravek NuvaRing, dokud Váš lékař nezjistí, že nejste těhotná.
 • Pokud jste nepostupovala podle instrukcí pro přípravek NuvaRing
  Jestliže jste neměla menstruaci a nepostupovala jste podle instrukcí pro přípravek NuvaRing a menstruace se neobjevila v první běžné přestávce bez kroužku, můžete být těhotná. Kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete používat nový NuvaRing.

Jestliže máte neočekávané krvácení

U některých žen přípravek NuvaRing vyvolává nečekané vaginální krvácení mezi menstruačními obdobími. Budete potřebovat menstruační vložku. V každém případě ponechte kroužek v pochvě a pokračuje normálně v jeho používání. Jestliže se nepravidelné krvácení zesiluje nebo se objevuje opakovaně, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže chcete změnit den, ve kterém začíná Vaše menstruace

Jestliže jste postupovala podle instrukcí pro přípravek NuvaRing, menstruační období (krvácení z vysazení) začne v období bez kroužku. Jestliže chcete změnit den kdy začíná, udělejte to tak, že zkrátíte období bez kroužku (ale nikdy neprodlužujte!).

Například jestliže Vaše období bez kroužku začíná v pátek, můžete toto změnit na úterý (o 3 dny dříve) od příštího měsíce. Jednoduše zaveďte Váš příští kroužek o 3 dny dříve než normálně.

V případě, že bude Vaše období bez kroužku příliš krátké (např. 3 dny nebo méně), Vaše obvyklé krvácení se během tohoto období nemusí dostavit. Může se u Vás objevit špinění (kapky krve nebo krevní skvrny) nebo krvácení z průniku během používání příštího kroužku.

Pokud nevíte jak postupovat, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže si přejete oddálit menstruaci

Přestože to není doporučený režim, vynechání menstruačního krvácení (krvácení z vysazení) je možné, jestliže zavedete nový kroužek okamžitě po odstranění předchozího kroužku, a vynecháte tím období bez kroužku. Nově zavedený kroužek ponechejte v pochvě maximálně po dobu 3 týdnů. Během používání nového kroužku se může objevit špinění (kapky krve nebo krevní skvrny) nebo krvácení z průniku. Chcete-li, aby začalo menstruační krvácení, odstraňte kroužek. Dodržte Váš běžný interval bez kroužku po dobu jednoho týdne a následně vložte nový kroužek.

Můžete se poradit se svým lékařem, jestliže chcete vynechat menstruační krvácení.

3.5 Co byste měla udělat, jestliže si přejete ukončit používání přípravku NuvaRing

Ukončit používání přípravku můžete, kdykoliv chcete.

Pokud nechcete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem o jiné metodě antikoncepce.

Pokud ukončíte používání přípravku NuvaRing proto, že chcete otěhotnět, měla byste počkat až budete mít normální menstruační krvácení dříve, než se budete pokoušet otěhotnět. To Vám pomůže s výpočtem, kdy dítě očekáváte.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako jiné léčivé přípravky, může mít i přípravek NuvaRing nežádoucí účinky, které se nemusí objevit u každého.

Závažné nežádoucí účinky související s používáním přípravku NuvaRing, stejně tak jako příslušné příznaky, jsou popsány v bodě 2.2 pod “Krevní sraženiny (trombóza)“ (hlavní příznaky krevní sraženiny zahrnují: neobvyklou bolest nebo otok nohy, bolest na hrudi nebo problémy s dýcháním. Pokud se domníváte, že máte příznaky krevní sraženiny, odstraňte NuvaRing a okamžitě kontaktujte svého lékaře) a „Rakovina“.

Pokud jste alergická na jednu ze složek přípravku NuvaRing (přecitlivělost), mohou se u Vás objevit následující příznaky: angioedém [otok tváře, jazyka a/nebo hrdla a/nebo obtížné polykání] nebo kopřivka spolu s obtížným dýcháním. Pokud se toto objeví, odstraňte NuvaRing a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Uživatelky přípravku NuvaRing hlásily následující nežádoucí účinky

Časté nežádoucí účinky (objevující se u více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 žen)

 • bolest břicha, nevolnost (nauzea)
 • kvasinková infekce vagíny (jako je „moučnivka“); vaginální diskomfort způsobený kroužkem; svědění genitálu; výtok z vagíny
 • bolest hlavy nebo migréna; depresivní nálady; snížená sexuální touha
 • bolest prsů; bolestivá menstruace
 • akné
 • zvýšení hmotnosti
 • vypuzení kroužku

Méně časté nežádoucí účinky (objevující se u více než 1 z 1 000, ale méně než 1 ze 100 žen)

 • porucha vidění; závrať
 • opuchlé břicho; zvracení, průjem nebo zácpa
 • pocit únavy, pocit, kdy se člověk necítí dobře nebo se cítí podrážděně; změny nálad; kolísání nálad
 • hromadění tekutin v těle (otok)
 • infekce močových cest nebo močového měchýře
 • obtížné nebo bolestivé močení; nutkavá touha nebo potřeba močit; častější močení
 • problémy během pohlavního styku, včetně bolesti, krvácení nebo pociťování kroužku partnerem
 • zvýšení krevního tlaku
 • zvýšení chuti k jídlu
 • bolest zad; svalové křeče; bolest horních nebo dolních končetin
 • snížená citlivost pokožky
 • bolestivé nebo zvětšené prsy, fibrózně-cystická mastopatie (cysty v prsou, které se mohou stát zduřelými a bolestivými)
 • zánět čípku; cervikální polypy (výrůstky na čípku); sliznice děložního hrdla lokalizovaná na zevním povrchu čípku (ektropium)
 • změny menstruace (např. je menstruace silná, dlouhá, nepravidelná nebo se nedostavila); pánevní diskomfort; premenstruační syndrom; stahy dělohy
 • vaginální infekce (plísňová a bakteriální); pocit pálení, zápachu, bolesti, diskomfortu nebo suchosti vagíny nebo vulvy
 • ztráta vlasů, ekzém, svědění, vyrážka nebo návaly.
 • zlomení kroužku

Následující vzácné nežádoucí účinky byly hlášeny během používání přípravku NuvaRing: kopřivka, diskomfort penisu partnera (jako je podráždění, vyrážka, svědění).

Jestliže se u Vás objeví některé závažné nežádoucí účinky nebo zaznamenáte některé nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Jak přípravek NuvaRing uchovávat

Uchovávejte přípravek NuvaRing mimo dosah a dohled dětí!
Jestliže zjistíte, že Vaše dítě bylo vystaveno působení hormonů z přípravku NuvaRing, poraďte se se svým lékařem.

Uchovávejte přípravek NuvaRing v původním obalu při teplotě do 30°C, aby byl přípravek chráněnpřed světlem a vlhkostí.

Přípravek NuvaRing nepoužívejte, jestliže Vám byl vydán před více jak 4 měsíci, nebo jestliže doba použitelnosti prošla. Datum výdeje a doba použitelnosti jsou uvedeny na krabičce a sáčku.

Nepoužívejte kroužek, jestliže má změněnou barvu nebo nějakou jinou viditelnou známku znehodnocení.

Další informace

Co přípravek NuvaRing obsahuje

 • Léčivé látky jsou: etonogestrelum (11,7 mg) a ethinylestradiolum (2,7 mg)
 • Pomocné látky jsou: kopolymer ethylenu s vinyl-acetátem (typ umělé hmoty, která se v organizmu nerozpustí) a magnesium-stearát

Po dobu tří týdnů se z kroužku každý den uvolňuje 0,120 mg etonogestrelu a 0,015 mg ethinylestradiolu.

Jak přípravek NuvaRing vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek NuvaRing je ohebný, průhledný, bezbarvý až téměř bezbarvý kroužek o průměru 54 mm.

Každý kroužek je zabalen v sáčku z folie, který lze znovu uzavřít. Sáček je v papírové krabičce spolu s příbalovou informací v českém jazyce. Každá krabička obsahuje 1 nebo 3 kroužky.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci:
N.V.Organon, PO Box 20, 5340 BH Oss, Nizozemsko

Výrobci:
N.V.Organon, PO Box 20, 5340 BH Oss, Nizozemsko
Organon Ireland Ltd., Drynam Road Swords, Co. Dublin, Irsko.

Tento léčivý přípravek je zaregistrován v členských státech EEA pod následujícím jménem:
NuvaRing
0,120 mg/0,015 mg za 24 hodin, vaginální inzert
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo,
Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko,
Rumunsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 24.10.2012

Držitel rozhodnutí o registraci:
N.V.Organon

Ke stažení:
NuvaRing 0,120/0,015 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 8.2.2016