ATC CODE: S02BA

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls145564/2011

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

OTOBACID N - ušní kapky, roztok

Dexamethasonum, Cinchocaini hydrochloridum, Butandiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
  • Pokud na sobě zpozorujete některý závažný zde uvedený nežádoucí účinek, nebo zjistíte nějaký příznak zde neuvedený, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Co je Otobacid N a k čemu se používá

Přípravek Otobacid N patří do skupiny léků nazývaných otorinolaryngologika, lokální anestetika a antiflogistika.

Léčivé látky obsažené v roztoku Otobacid N působí společně a po nakapání do ucha tiší bolest a mírní zánět. Dexamethason patří mezi hormony ze skupiny kortikosteroidů, jeho účinky v organismu jsou mnohostranné. Při místním použití na kůži působí protizánětlivě a antialergicky. Cinchokain je jedna z nejsilnějších látek s povrchovým protibolestivým účinkem (tzv. lokální anestetikum). Jeho účinek nastupuje rychle a doba trvání je dlouhá. Butandiol působí proti mikrobům způsobujících zánět.
Přípravek je určen k léčení zánětlivých onemocnění ucha, především zánětů a ekzémů zevního zvukovodu, zánětlivých onemocnění ušního boltce a jako doplňková léčba při akutním zánětu středního ucha. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Otobacid N užívat

Přípravek Otobacid N nesmí používat osoby se známou nebo předpokládanou přecitlivělostí na některou z léčivých látek. Přípravkem také nelze léčit tzv. specifická zánětlivá kožní onemocnění (tuberkulóza kůže, syfilis), pasový opar zvukovodu (herpes zoster oticus), některá zánětlivá onemocnění v obličeji (rosacea) a plísňové kožní choroby.

Těhotenství a kojení
V těhotenství, a to zvláště v 1. trimestru a v období kojení má být přípravek používán pouze tehdy, jestliže předpokládaný přínos pro ženu jasně převažuje nad potenciálními riziky pro plod nebo kojence.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce čili vzájemné ovlivňování Otobacidu N a jiných současně užívaných léků není dosud známo.

Upozornění
Při náhodném požití kapek dítětem se poraďte s lékařem.

Jak se Otobacid N užívá

Otobacid N vždy užívejte přesně dle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.
Obvykle se užívají 2-4 kapky do zevního zvukovodu 3-4krát denně. Délku trvání léčby určuje lékař celková doba léčby by zpravidla neměla překročit 10 dnů.

Roztok je nutno do zvukovodu kapat pomocí kapátka. Před upotřebením by se měl být Otobacid N ohřát na tělesnou teplotu (nejlépe zahříváním lahvičky v dlaních). Po každém použití lahvičku s roztokem dobře uzavřete.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako jiné léky může i Otobacid N způsobovat nežádoucí účinky, které se však nemusí projevit u každého nemocného.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale vzácně se mohou vyskytnout tyto kožní změny: zarudnutí, svědění či zduření pokožky v místě ošetření, ztenčení kůže a tvorba podkožních žilek (tzv. teleangiektazie).

Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání ušních kapek Otobacid N poraďte s lékařem.

Jak přípravek Otobacid N uchovávat

Před prvním otevřením uchovávejte v chladničce při teplotě 2 – 8°C.
Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25°C a nepoužívejte déle než 10 dní.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Další informace

Co přípravek Otobacid N obsahuje:

Léčivou látkou je:
Dexamethasonum 0,2 mg,
Cinchocaini hydrochloridum 5 mg,
Butandiolum 479,8 mg v 1 g roztoku
(= 23 kapek).

Pomocnou látkou je:
Glycerol.

Jak přípravek Otobacid N vypadá a co obsahuje toto balení

5 ml roztoku v lahvičce s kapacím uzávěrem.

Výrobce
Haupt Pharma Amareg GmbH
Regensburg
Německo

Držitel rozhodnutí o registraci
Chiesi CZ, s.r.o., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
5.8.2011

Držitel rozhodnutí o registraci:
Chiesi CZ, s.r.o.

Ke stažení:
Otobacid N

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 8.2.2016