ATC CODE: N05BA04

Tento lék je na předpis.

Text příbalového letáku
Informace pro použití, čtěte pozorně

OXAZEPAM Léčiva tablety

(Oxazepamum)

Držitel registračního rozhodnutí a výrobce
Zentiva, k. s. Praha, Česká republika

Účinná látka: Oxazepamum 10 mg v 1 tabletě
Pomocné látky: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát

Indikační skupina

Anxiolytikum

Chrakteristika

Přípravek Oxazepam Léčiva obsahuje látku ze skupiny tzv. benzodiazepinů.
Oxazepam Léčiva tlumí zvýšenou činnost některých částí nervového systému, která někdy vzniká jako reakce na stresovou situaci a snižuje až odstraňuje tak psychické napětí a úzkost. Jeho zklidňující účinek může zabránit nespavosti, jež úzkost doprovází. Mírně snižuje napětí kosterního svalstva.

Indikace

Oxazepam Léčiva se užívá pro zmírnění nervozity, napětí, úzkosti a neklidu, u duševních depresí se zvýšenou dráždivostí, u nespavosti provázené úzkostí a ke zmírňování příznaků při odvykací alkoholové kúře.
Přípravek mohou užívat pouze dospělí.

Kontraindikace

Oxazepam Léčiva se nepoužívá při přecitlivělosti na účinnou látku a na benzodiazepiny nebo na některou jinou složku přípravku, u myasthenia gravis, toxikomanie, akutní otravy alkoholem či jinými látkami tlumícími centrální nervový systém (např. léky navozující spánek, léky na zklidnění a proti depresi atd.), u akutní dechové nedostatečnosti. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Přípravek není určen pro děti. Přípravek se neužívá v těhotenství a při kojení.

Nežádoucí účinky

Během léčby se může objevit únavnost, ospalost, závratě, méně často zapomnětlivost až zmatenost, bolesti hlavy, nejasné vidění, obtíže při mluvení – porucha výslovnosti, kožní vyrážky. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí uvědomte svého lékaře, ale bez jeho vědomí nikdy léčbu (zvláště delší a při vyšších dávkách), nepřerušujte. Dlouhodobé užívání hlavně vyšších dávek může vyvolat návyk nebo i lékovou závislost.

Interakce

Účinky přípravku Oxazepam Léčiva a jiných léků současně užívaných, zejména léků s tlumivým působením na centrální nervový systém (např. léky na spaní, na uklidnění, proti bolestem) se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Oxazepam Léčiva žádné volně prodejné léky. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte  Oxazepam Léčiva.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Dávkování a způsob použití

Dávkování určuje vždy lékař. Přípravek mohou užívat pouze dospělí a to při úzkosti obvykle1-3 tablety denně. Při abstinenčním syndromu u alkoholizmu 1-3 tablety 3- 4krát denně s odstupem nejméně 4 hodiny. Tablety lze užít před i po jídle, zapijí se vodou. U nespavosti spojené s úzkostí se užívá 1 a 1/2 tablety až 2 a1/2 tablety
Oxazepam Léčiva 1 hodinu před spaním. Přípravek se nesmí užívat déle než 2 měsíce.
Po delším užívání vyšších dávek se nesmí ukončit léčba náhle, ale postupným snižováním dávky, zabrání se tím syndromu z vynechání, který se může projevit nadměrnou úzkostí, nočními můrami a neklidem.

Upozornění

Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.). Tuto činnost byste měl(a) proto vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Uchovávání

Přípravek uchovávejte v suchu při teplotě 10 – 25 °C.

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
20 tablet

Datum poslední revize
21.10.2009

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Oxazepam Léčiva

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 8.2.2016