Veroval CRP domácí test

Pomohou vám k léčení antibiotika?

Rychlý test ke zjištění bakteriální infekce při nachlazení

Virová nebo bakteriální infekce? – to je ta otázka

Antibiotika jsou velmi účinné léčivé přípravky. Účinkují ale pouze na bakterie - ne na viry.

Rychlým testem CRP „Pomohou vám k léčení antibiotika?“ nyní můžete rychle a spolehlivě zjistit, zda je infekce u Vás způsobena bakteriemi a zda má smysl použití antibiotik. Jakmile budete znát výsledek, můžete se poradit s lékařem o dalším postupu.

Jak spolehlivý je test Veroval®?

Rychlý CRP test „Pomohou vám k léčení antibiotika?“ byl vyvinut za účelem zvýšení přesnosti a spolehlivosti moderní diagnostiky dostupné i k osobnímu použití doma. Testem se stanovuje koncentrace CRP (C-reaktivního proteinu) v krvi. Hodnota CRP poskytuje informaci o odpovědi imunitního systému na počínající bakteriální zánět.

Přesnost vyšší než 95 % byla prokázána studií funkčnosti.

Testování specificity testu CRP s negativními (–) a pozitivními (+) kontrolními vzorky s naočkovanými mikroorganismy
Počet testů mikroorganismus CRP negativní vzorek CRP pozitivní vzorek
10 Campylobacter fetus všechny (–) všechny (+)
10 Campylobacter jejuni všechny (–) všechny (+)
10 E. coli všechny (–) všechny (+)
Interferenční studie
Počet
testů
Klinicky negativní
CRP vzorky
Výstedky
testu CRP
Počet
testů
Klinicky negativní
CRP vzorky
Výstedky
testu CRP
5 Acetaminofen, 20 mg/dl všechny (–) 5 Glukóza, 10 mg/ml všechny (–)
5 Kyselina salicylová, 20 mg/dl všechny (–) 5 Ketony, 40 mg/dl všechny (–)
5 Albumin, 20 mg/ml všechny (–) 5 Mestranol, 3 mg/dl všechny (–)
5 Kyselina askorbová, 20 mg/dl všechny (–) 5 Nitrity, 20 mg/dl všechny (–)
5 Atropin, 20 mg/dl všechny (–) 5 Penicilin, 40 000 m.j./dl všechny (–)
5 Bilirubin, 10 mg/dl všechny (–) 5 Prostatická kyselá fosfatáza, 1 mg/ml všechny (–)
5 Kofein, 20 mg/dl všechny (–) 5 Heparin sodný, 3 mg/dl všechny (–)
5 Kreatinin, 20 mg/dl všechny (–) 5 Triglyceridy, 500 mg/dl všechny (–)
5 Kyselina gentisová, 20 mg/dl všechny (–) 5 Heparin litný, 3 mg/dl všechny (–)
5 Glukóza, 2000 mg/dl všechny (–) 5   všechny (–)
Testování senzitivity testu CRP s negativními (–) a pozitivními (+) kontrolními vzorky, neředěnými a ředěnými
Testovaná
šarže
Počet
replikátů
Negativní
kontrola
Neředěná
pozitivní
kontrola
1 v 4
ředěných
pozitivních
kontrolách
1 v 10
ředěných
pozitivních
kontrolách
1 ve 20
ředěných
pozitivních
kontrolách
A 5 všechny (–) všechny (+) všechny (+) všechny (+) všechny (+)
B 5 všechny (–) všechny (+) všechny (+) všechny (+) všechny (+)
C 5 všechny (–) všechny (+) všechny (+) všechny (+) všechny (+)

Pozitivní výsledky testu = viditelná čárka v testovací a v kontrolní zóně na proužku testovací kazety
Negativní výsledky testu = není viditelná čárka v testovací zóně, ale je viditelná čárka v kontrolní zóně na proužku testovací kazety

Čemu musím věnovat pozornost?

Varování a důležitá upozornění:

 • Uchovávejte při teplotě +4 °C až +30 °C a chraňte před mrazem a vlhkostí.
 • Test je nutno použít nejpozději před uplynutím data použitelnosti (uvedeného na obalu), pokud byl ponechán uzavřený v nepoškozeném fóliovém obalu.
 • Pokud je ochranná fólie porušená, test nepoužívejte.
 • Produkt neobsahuje látky škodlivé pro člověka ani pro životní prostředí.
 • Po provedení testu test a jeho součásti zlikvidujte do domovního odpadu.
 • Test je určen výlučně k diagnostice in vitro; pouze k zevnímu použití a k domácímu testování; každý test je určen k jednomu použití.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Při použití tohoto testu nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky.
 • Na výsledek testu má vliv potenciální zvýšení C-reaktivního proteinu v krvi.
  Doporučujeme test opakovat po 12 hodinách.
 • Pokud se onemocnění nezlepší nebo v případě, že se zdravotní stav zhorší, poraďte se okamžitě s lékařem
 • Tento test není určen k jinému použití, než je stanovení koncentračního rozsahu CRP ve vzorku lidské krve.
 • Falešně negativní* výsledky mohou být způsobeny technickými nebo procedurálními faktory, či potenciální interferencí s látkami obsaženými v krvi.
 • Normální fyziologické koncentrace CRP zcela nevylučují zcela přítomnost slabšího zánětlivého nebo chronického onemocnění, u kterého je odpověď imunitního systému minimální (např. progresivní sklerodermie, lupus erythermatodes či ulcerózní kolitidy).
 • Tvorba CRP může být také narušena poruchou jaterních buněk nebo funkční poruchou buněk imunitního systému.

Důležité informace:
CRP je významný indikátor probíhající infekce a zánětu. Konečné stanovení klinické diagnózy však musí provést lékař. Pro ověření účinku antibiotik po jejich doužívání, doporučujeme opakování testu s novým testem.

* Falešně negativní = chybně se zobrazí negativní výsledek testu, i když ve skutečnosti je výsledek pozitivní.

Způsob provedení

Veroval - CRP test - Způsob užití

Veroval - CRP test - vyhodnocení

Produktové video

Držitel rozhodnutí o registraci:
HARTMANN-RICO a.s.

Ke stažení:
Veroval CRP test

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 16.3.2018