ATC CODE: G03HB01

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls145359/2011 a příloha k sp. zn. sukls178993/2011

Příbalový leták - Příbalová informace

Vreya potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co to je přípravek Vreya a k čemu se užívá

Přípravek Vreya patří do skupiny léků obsahujících kombinaci hormonu progestagenu a estrogenu, cyproteronacetátu a ethinylestradiolu. Hormon je látka, která velmi specificky působí na jeden nebo více orgánů v těle. Progestagen cyproteronacetát má také antiandrogenní účinek: blokuje účinek mužských hormonů (androgenů).

Androgeny se tvoří u mužů i u žen, ale u žen daleko méně. Akné, mastná pokožka a nadměrný růst ochlupení jsou způsobeny stimulačním účinkem androgenů na mazové žlázy (žlázy tvořící kožní tuk) a na růst ochlupení.
Vreya tlumí stimulační účinek androgenů.
Užívání přípravku Vreya snižuje zvýšenou tvorbu kožního tuku. Výsledkem je méně mastná pleť a snížený výskyt pupínků (to jsou ucpané a/nebo zanícené mazové žlázy). Navíc se užíváním přípravku Vreya snižuje počátek vypadávání vlasů, které je důsledkem přecitlivělosti na mužské hormony. Cyproteronacetát působí také na hirsutismus (nadměrný růst mužského typu ochlupení: vousy na tváři, na spodní části břicha, rukách a nohách). Přesto je ve většině případů tento účinek znatelný až po několika měsících léčby.

Přípravek Vreya se používá k léčbě akné, mastné pleti (seborea) nebo nadměrného ochlupení (mírný hirsutismus) u sexuálně vyspělých žen v případech, kdy je hormonální léčba shledána nutnou.
Díky kombinaci cyproteronacetátu s estrogenem ethinylestradiolem, ovlivňuje přípravek Vreya, při přesném užívání popsaném v této informaci, pravidelný menstruační cyklus a také chrání před otěhotněním, stejným mechanismem jako antikoncepční pilulky. Antikoncepční pilulky obsahující estrogen a progestagen jsou také nazývány kombinovanými pilulkami.

Antikoncepční pilulky jsou velmi spolehlivé. Pokud jsou užívány správně (bez zapomínání), je pravděpodobnost otěhotnění velmi malá.

Přípravek Vreya je přesto určen pro dívky a ženy s akné, mastnou pletí nebo nadměrným ochlupením, není primárně určen k antikoncepčnímu užívání.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vreya užívat

Nepoužívejte přípravek Vreya:

 • Pokud jste těhotná nebo kojíte.
 • Pokud jste alergická na některou léčivou látku nebo jakoukoliv pomocnou látku. Alergie se může projevovat svěděním, vyrážkou nebo otoky v obličeji.
 • Pokud máte nebo jste prodělala závažné onemocnění jater nebo žloutenku.
 • Pokud máte nebo jste měla krevní sraženiny v cévách (žilní trombóza nebo plicní embolizace). Viz také Vreya a trombóza.
 • Pokud máte nebo jste měla komplikace způsobené z ucpaných tepen jako je mozková příhoda nebo infarkt myokardu. Viz také Vreya a trombóza.
 • Pokud jste prodělala migrénu s poruchou vidění (např. částečná ztráta vidění nebo vidění černých skvrn), poruchu řeči nebo slabost nebo ztrátu vnímání části těla.
 • Pokud máte nebo jste měla příznaky, které mohou předcházet srdeční příhodě (např. angina pectoris, silná bolest na hrudi) nebo mozkové příhodě (přechodnou nedokrevnost, lehkou mozkovou mrtvici bez následků). Viz také Vreya a trombóza.
 • Pokud váš zdravotní stav zvyšuje riziko vzniku tepenné trombózy. Viz také Arteriální trombóza.
 • Pokud jste v minulosti prodělala zánět slinivky břišní (pankreatitida).
 • Pokud máte nebo jste měla nádor jater (benigní nebo maligní).
 • Pokud máte vysoké riziko nebo mnohočetné riziko pro vznik arteriální nebo žilní trombózy, toto může být důvod, proč tento přípravek neužívat. Viz také Vreya a trombóza pod podmínkami, které mohou zvýšit riziko arteriální nebo venózní trombózy.
 • Pokud máte zhoubný hormonálně závislý nádor pohlavních orgánů, prsou nebo jater nebo pokud na ně existuje podezření.
 • Vaginální krvácení nejasného původu.

Přípravek Vreya nesmí být použit pro léčbu mužů.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Vreya je zapotřebí:

 • Pokud kouříte
 • Pokud máte diabetes mellitus (cukrovku)
 • Pokud máte nadváhu
 • Pokud máte vysoký krevní tlak
 • Pokud máte srdeční chlopňovou vadu nebo jisté poruchy srdečního rytmu
 • Pokud máte zánět žil
 • Pokud máte křečové žíly
 • Pokud někdo ve Vaší rodině měl trombózu, srdeční infarkt nebo mozkovou příhodu
 • Pokud máte migrénu. Pokud máte více záchvatů migrény po té, co začnete užívat tento lék nebo pokud se stávají těžšími. Toto mohou být příznaky mozkové mrtvice. Více záchvatů nebo těžší záchvaty migrény jsou důvodem k okamžitému vysazení přípravku Vreya
 • Pokud máte epilepsii
 • Pokud Vy nebo někdo z vašich přímých příbuzných má zvýšenou hladinu krevních tuků (cholesterol nebo triglyceridy)
 • Pokud někdo ve Vaší rodině má nádor prsu
 • Pokud máte poruchu funkce jater nebo žlučníku
 • Pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické onemocnění tlustého střeva)
 • Pokud máte systémový lupus erytematodes (chorobu postihující kůži)
 • Pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (krevní porucha vedoucí k poškození ledvin)
 • Pokud máte dědičnou formu hluchoty (otoskleróza)
 • Pokud máte nebo jste měla tzv. chloasma (žlutohnědé skvrny zvláště v obličeji zvané též těhotenské skvrny). V tomto případě byste se měla vyvarovat přímého slunečního svitu nebo UV záření.
 • Pokud máte dědičný angioedém (záchvaty dočasných otoků se svěděním kůže a/nebo sliznic, často jako alergická reakce). Užívání estrogenů (ženských pohlavních hormonů) může zhoršit příznaky angioedému. Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás objeví příznaky angioedému jako je otok tváře, jazyka a/nebo hrdla a/nebo problémy s polykáním nebo kopřivka spolu s dýchacími potížemi.

Za určitých okolností bude zapotřebí zvláštních kontrol při užití tohoto kombinovaného léku. Pokud se vás některá z výše uvedených možností týká, měla byste informovat Vašeho lékaře dříve, než začnete užívat tento lék. Vysvětlí Vám dosah těchto rizik.

Pokud se některé z výše uvedených příznaků zhoršují nebo pokud je máte poprvé při užívání Vreya, informujte svého lékaře.

Vreya a trombóza
Venózní trombóza
Trombóza je stav, kdy dojde ke srážení krve v cévách a může způsobit ucpání těchto cév. Sraženina se může tvořit v žílách (žilní trombóza). Plicní embolizace je rovněž formou žilní trombózy, kdy se krevní sraženina utrhne a zablokuje tepnu v plících.

Přípravek Vreya je složen ze dvou hormonů: z progestagenu cyproteronacetátu a estrogenu ethinylestradiolu a musí se užívat v cyklu 21 dní z 28 dní. Proto má stejné účinky jako kombinovaná perorální antikoncepce (COC).

Riziko vzniku venózní trombózy je větší u žen, které užívají kombinovanou perorální antikoncepci nebo přípravek Vreya, než u žen, které tyto přípravky neužívají.
Nicméně zvýšené riziko vzniku venózní trombózy je menší v porovnání s rizikem v těhotenství, odhaduje se výskyt 60 případů trombózy na každých 100 000 těhotenství. Zvýšené riziko trombózy je větší během prvního roku užívání kombinované perorální antikoncepce nebo přípravku Vreya.
Výskyt trombózy u žen, které užívají kombinovanou perorální antikoncepci s nízkým obsahem estrogenů (<50 μg ethinylestradiolu) je až 40 případů na 100 000 za rok. U žen, které kombinovanou perorální antikoncepci neužívají je výskyt trombózy 5-10 případů na 100 000 žen za rok.
Je zde určitý náznak, že u žen, které užívají přípravek Vreya je riziko vzniku venózní trombózy větší než u žen, které užívají jinou kombinovanou perorální antikoncepci s nízkým obsahem estrogenu (<50 μg ethinylestradiolu).
Ne vždy dojde k úplnému uzdravení při vzniku venózní trombózy. Venózní trombóza nebo plicní embólie má v 1-2% smrtelný následek.

Skupina žen, užívajících přípravek Vreya pravděpodobně zahrnuje pacientky, které mohou mít vrozeně zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění, jako např. syndrom polycystických ovarií.
Tento syndrom je onemocnění postihujících vaječníky, u kterého je často pozorováno zvýšené ochlupení.

Riziko venózního tromboembolismu zvyšuje:

 • Vyšší věk
 • Pozitivní rodinná anamnéza (trombóza nebo plicní embolizace v relativně nízkém věku u rodičů nebo sourozenců).
 • Pokud jste prodělali operaci nebo se nemůžete hýbat jako normálně (např. bandáž na nohou kvůli křečovým žilám) pak může být přechodně zvětšené riziko venózní trombózy. Tento přípravek může toto riziko ještě zvýšit. Zeptejte se Vašeho lékaře, jak v tomto případě postupovat. Lékař Vám může doporučit přestat užívat tento léčivý přípravek několik týdnů před operací nebo před obdobím, kdy budete dlouhodobě na lůžku. Lékař Vám pak také řekne, kdy můžete začít tento přípravek opět používat. Většinou se tato doba pohybuje okolo dvou týdnů po úplném zotavení.
 • Nadváha
 • Zánět povrchních žil a varixy, ačkoliv ještě není jasné, zda-li tyto podmínky ve skutečnosti zvyšují riziko trombózy.

Arteriální trombóza
Velmi vzácně se může objevit krevní sraženina také v cévním řečišti srdce (způsobuje srdeční infarkt) nebo mozku (způsobuje mozkovou mrtvici).

Některé podmínky mohou zvýšit riziko arteriální trombózy. Pokud se Vás některý z uvedených stavů týká, neužívejte přípravek Vreya

 • Diabetes mellitus (cukrovka) se změnami na cévách.
 • Vysoký nebo nekontrolovatelný krevní tlak.
 • Vysoká hladina tuků v krvi (cholesterol nebo triglyceridy).
 • Pokud máte větší riziko vzniku krevních sraženin jako je např. APC rezistence, nedostatek antitrombinu III, nedostatek C proteinu, nedostatek S proteinu, hyperhomocysteinémie a protilátky proti antifosfolipidům.

Přítomnost dalších rizikových faktorů může zvýšit riziko arteriální trombózy:

 • Vyšší věk.
 • Kouření (ženám se nedoporučuje kouřit, pokud chtějí užívat přípravek Vreya nebo COC, zvláště ve věku nad 35).
 • Nadváha.
 • Pokud někdo v rodině měl srdeční nebo mozkovou příhodu v relativně nízkém věku.
 • Kardiovaskulární onemocnění (jako onemocnění srdečních chlopní a poruchy srdečního rytmu).
 • Migréna.
 • Diabetes (cukrovka) bez změn na cévách

Informujte svého lékaře, pokud se jakákoli výše zmíněná situace u Vás vyskytne, protože přípravek Vreya nemusí být pro Vás v tomto případě vhodný.

Cévní problémy může zvýšit také syndrom polycystických ovárií (onemocnění postihující vaječníky, u kterého je často pozorováno zvýšené ochlupení), systémový lupus erythematosus (onemocnění imunitního systému), hemolyticko-uremický syndrom (krevní porucha poškozující ledviny), chronické zánětlivé onemocnění střev (Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida) a srpkovitá anémie (onemocnění krve).

Přestaňte užívat přípravek Vreya a ihned kontaktujte svého lékaře, pokud se objeví některý z následujících příznaků.
Mohou to být příznaky trombózy.

 • Kašel bez zjevných příčin
 • Náhlá silná bolest na hrudi s nebo bez vystřelování do levé ruky
 • Potíže s dýcháním
 • Dušnost
 • Neobvykle silná bolest hlavy, přetrvávající bolest hlavy nebo migréna
 • Náhlá částečná nebo úplná ztráta zraku, dvojité vidění
 • Poruchy řeči, neschopnost mluvit
 • Náhlé změny sluchu, změny chuti, čichu
 • Závratě, mdloby
 • Jedna strana vašeho těla se stává slabá a nemohoucí
 • Silná bolest břicha
 • Silná bolest a/nebo otok jedné z dolních končetin

Vreya a nádory
Karcinom prsu byl nalezen v lehce vyšší míře u žen užívajících antikoncepční tablety než u žen stejného věku, které tuto antikoncepci neužívaly.

Riziko vzniku rakoviny prsu je 10 let po ukončení užívání COC stejné jako u žen, které nikdy COC neužívaly. Není jisté, zda užívání antikoncepčních tablet zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu. Je možné, že ženy, které užívají antikoncepční tablety, jsou častěji vyšetřovány, takže je u nich rakovina zjištěna dříve. Čím dříve je rakovina zjištěna, tím větší je naděje na úspěšnou léčbu.

Vzácně byly po užívání antikoncepčních tablet pozorovány nezhoubné jaterní nádory a velmi vzácně zhoubné jaterní nádory. Jaterní nádory mohou vést k život ohrožujícímu nitrobřišnímu krvácení. Proto objeví-li se u Vás silná bolest v nadbřišku, měla byste ihned vyhledat lékaře.

V některých studiích bylo popsáno zvýšené riziko karcinomu čípku u dlouhodobých uživatelek COC.
Není jisté, zda-li je toto riziko zvýšeno kvůli COC nebo kvůli sexuálnímu chování nebo jiným faktorům. Stále není jasné, jak velký je jejich vliv na vývoj karcinomu čípku. Je jasné, že nejvýznamnější příčinou karcinomu čípku je prodloužená infekce takzvaným lidským papilomavirem.

Kontaktujte Vašeho lékaře v případě, že některé varování se Vás týká nebo v minulosti týkalo.

Obecné varování:
V této příbalové informaci je popsáno několik situací, kdy byste měla přestat užívat přípravek Vreya nebo kdy spolehlivost přípravku Vreya může být snížena.
V těchto případech byste neměla mít pohlavní styk pokud nepoužíváte další antikoncepci (nehormonální) např. kondom nebo bariérovou antikoncepci. Nepoužívejte antikoncepci dle kalendáře nebo podle bazální teploty, může to být nespolehlivé, pokud užíváte přípravek Vreya, neboť tento přípravek může ovlivnit měsíční změny teplot a hlen v děložním krčku.

Perorální kontraceptiva včetně přípravku Vreya nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti dalším sexuálně přenosným chorobám.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léky mohou zabránit tabletám fungovat jako antikoncepce. Toto se týká léků: - používaných při:

 • léčbě epilepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbamazepin, topiramát),
 • při léčbě tuberkulózy (jako je rifampicin),
 • léčbě HIV infekci (např. ritonavir, nevirapin)
 • antibiotik (např. ampicilin, tetracyklin, griseofulvin), která se používají k léčbě infekcí. Po některých antibioticích může být spolehlivost antikoncepce ovlivněna až po dobu 4 týdnů po ukončení léčby.
 • rostlinných přípravků obsahujících třezalku (Hypericum perforatum). Tyto přípravky mohou ovlivnit spolehlivost antikoncepce. Snížená účinnost přípravku může přetrvávat i dva týdny po té, co byla třezalka vysazena.

Přípravek Vreya může ovlivnit účinek jiných léků, např:

 • cyklosporinu (lék užívaný po transplantaci orgánů, aby nedošlo k jejich odloučení) a
 • lamotriginu (antiepileptikum). Snížený účinek lamotriginu může způsobit zvýšený výskyt epileptických záchvatů.

Proto vždy řekněte svému lékaři, jaké přípravky užíváte. Řekněte každému ošetřujícímu lékaři (i zubnímu lékaři) nebo lékárníkovi, že užíváte přípravek Vreya. Mohou vám říci, zda máte používat další nehormonální antikoncepci a jak dlouho.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte nebo jste v nedávné době užívala další léky i takové, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství
Přípravek Vreya se nesmí užívat během těhotenství. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Vreya měla byste okamžitě přestat užívat tablety.

Kojení
Přípravek Vreya se nesmí užívat během kojení.

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu před tím, než začnete užívat nějaké léky.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů
Neexistují žádné důkazy o tom, že by přípravek Vreya měl nějaký vliv na řízení a obsluhu strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Vreya
Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy a sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé typy cukrů (galaktóza), poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento lék.

Prosím poraďte se okamžitě se svým lékařem při užívání přípravku Vreya v následujících
případech:

 • Změna vašeho zdravotního stavu (nebo přímých příbuzných) dle bodů uvedených výše v této příbalové informaci (viz. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek používat)
 • Pokud najdete bulku ve svém prsu
 • Když začnete užívat další léky zvláště antibiotika (viz. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky)
 • Nejméně 4 týdny před tím, než podstoupíte chirurgický výkon nebo pokud jste upoutána na lůžko nebo nemůžete nějakou dobu chodit
 • Přetrvávající nebo nepravidelné krvácení
 • Pokud jste si zapomněla vzít tabletu v prvním týdnu z blistru a měla jste pohlavní styk 7 dní před zapomenutím tablety
 • Pokud jste neměla již podruhé menstruaci (nezačínejte další blistr bez souhlasu Vašeho lékaře)

Přestaňte okamžitě užívat přípravek Vreya a ihned navštivte svého lékaře v případě, že se u Vás objeví:

 • Kašel bez zjevných příčin
 • Náhlá silná bolest na hrudi s nebo bez vystřelování do levé ruky
 • Potíže s dýcháním
 • Dušnost
 • Neobvykle silná bolest hlavy, přetrvávající bolest hlavy nebo migréna
 • Náhlá částečná nebo úplná ztráta zraku, dvojité vidění
 • Poruchy řeči, neschopnost mluvit
 • Náhlé změny sluchu, změny chuti, čichu
 • Závratě, mdloby
 • Jedna strana vašeho těla se stává slabá a nemohoucí
 • Silná bolest břicha
 • Silná bolest a/nebo otok jedné z dolních končetin
Tyto podmínky a příznaky jsou detailně popsány na jiném místě této příbalové informace.

Jak se přípravek Vreya užívá

Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Vreya vás bude ochraňovat proti otěhotnění. Pokud užíváte tento přípravek, neměla byste užívat žádnou další hormonální antikoncepci.

Jak máte užívat přípravek Vreya?
Užívejte tablety každý den ve stejný čas, přednostně večer a zapijte tekutinou.

Každý blistr obsahuje 21 tablet. Začněte tabletou s označením správného dne v týdnu. Například, pokud začnete ve středu, začněte tabletou označenou „st“. Poté, co si vezmete první tabletu užívejte každý den jednu tabletu ve směru šipky. Poté, co jste využívala 21 tablet z balení, máte před sebou 7 dní, kdy nebudete užívat žádné tablety. Během těchto sedmi dnů (zvaných stop nebo pauzový týden) by vám měla začít menstruace. Toto takzvané „krvácení z vysazení“ obvykle začne 2. nebo 3. den tohoto pauzového týdne.

Začněte další balení přípravku Vreya 8.den po té, co jste si vzala poslední tabletu i když budete mít ještě menstruaci. Každé nové balení začněte ve stejný den, jako jste začala to předchozí a tak i krvácení se objeví přibližně ve stejný den každý měsíc.

Pokud užíváte přípravek Vreya tímto způsobem, jste chráněna proti otěhotnění i během týdne, kdy
neužíváte pilulky.

Začínáte užívat své první balení – první blistr.

 • Neužívala jste hormonální antikoncepci v minulém měsíci (měsících)

Vezměte si první tabletu první den vašeho cyklu (první den vaší menstruace). Tím, že si vezmete přípravek Vreya první den vašeho cyklu, okamžitě zabráníte možnosti vzniku početí. Pokud budete chtít začít užívat lék 2-5 den cyklu, měla byste použít další opatření proti početí (např. kondom) po dobu prvních sedmi dní.

 • Přecházíte z jiné kombinované hormonální antikoncepce

Můžete začít užívat přípravek Vreya hned další den po té, co jste vzala poslední tabletu předchozí léčby (nedělejte mezi nimi pauzu). Pokud vaše předchozí léčba obsahovala neaktivní tablety, měla byste užít přípravek Vreya hned po poslední aktivní tabletě (pokud si nejste jistá, které jsou aktivní a které neaktivní, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka).
Pokud jste užívala předchozí léčbu správně, můžete začít s novou léčbou později, ale nejpozději následující den poté, co skončil pauzový týden (nebo poté, co jste si vzala poslední neaktivní tabletu).

 • Přecházíte z vaginálního kroužku nebo antikoncepční náplasti

Pokud jste užívala vaginální kroužek nebo antikoncepční náplast, je vhodné začít užívat přípravek Vreya v den odstranění, ale ne později než v den, kdy měl být použit nový kroužek nebo náplast.

 • Přecházíte z minipilulky

Můžete přejít na přípravek Vreya ze dne na den, ale musíte použít po dobu prvních 7 dnů užívání přípravku Vreya další antikoncepční metodu (např. kondom).

 • Přecházíte z injekční nebo implantační antikoncepce nebo nitroděložního tělíska

Začněte užívat přípravek Vreya hned ten den, co jste měla dostat další injekci nebo v den, co bude implantační antikoncepce nebo nitroděložní tělísko odstraněno. Avšak prvních sedm dnů byste měla používat další antikoncepci (např. kondom).

 • Po porodu

Pokud nekojíte, je doporučeno zahájit užívání mezi 21. až 28. dnem po porodu. Pokud je užívání zahájeno později, je třeba použít navíc bariérovou metodu antikoncepce po dobu prvních 7 dnů užívání tablet. Pokud jste však předtím již měla pohlavní styk, je třeba před skutečným zahájením užívání přípravku Vreya vyloučit těhotenství nebo musíte počkat na první menstruační krvácení.
Užívání při kojení viz „Kojení“.

 • Po potratu

Řiďte se radami svého lékaře.

Váš lékař vám řekne, jak dlouho byste měla přípravek Vreya užívat. Doba léčby přípravkem Vreya bude záviset na tom, jak vážné jsou příznaky, pro které přípravek užíváte (mastná pleť, akné nebo nadměrné ochlupení). Léčba obvykle trvá několik měsíců.
Doporučuje se ukončit léčbu přípravkem Vreya 3 až 4 cykly (měsíce) poté, co se příznaky (mastná pleť, akné a/nebo nadměrné ochlupení) úplně vyléčí a přípravek tak není používán pouze jako antikoncepce.
Pokud se problémy vrátí, týdny nebo měsíce po vysazení léku, můžete s léčbou Vreya začít znovu.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Vreya je příliš silný nebo slabý, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Musíte se poradit s lékařem, protože léčba přípravkem Vreya musí být přehodnocena pokud:

 • se Vaše příznaky vážného akné nebo seborey (mastná pleť) nelepší, nejpozději po šesti měsících léčby
 • se Vaše příznaky hirsutismu (nadměrné ochlupení) nelepší, nejpozději po 12 měsících léčby.

Jestliže jste užila více tablet přípravku Vreya, než jste měla:

Pokud jste užila více tablet přípravku Vreya než kolik Vám bylo doporučeno, může to vést k nevolnosti, zvracení nebo vaginálnímu krvácení. Nebyly pozorovány žádné závažnější nežádoucí účinky po předávkování přípravkem Vreya. Pokud dítě pozřelo větší množství tablet přípravku Vreya, ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud jste si vzala velké množství tablet přípravku Vreya, ihned kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Vreya?

 1. Pokud jste si zapomněla vzít tabletu před 12 hodinami nebo kratší dobou, antikoncepční vlastnosti přípravku by neměly být dotčeny, pokud si vezmete tabletu ihned a pak budete pokračovat v užívání dalších tablet jako obvykle.
 2. Pokud jste si zapomněla vzít tabletu před více jak 12 hodinami, ochrana proti otěhotnění může být menší. Pokud si zapomenete vzít několik tablet za sebou, ochrana tak bude ještě více zmenšena. Riziko nedostatečné ochrany proti otěhotnění je nejvyšší, pokud jste si zapomněla vzít tabletu na začátku nebo na konci blistru.

Prosím, dodržujte následující doporučení:

 • Jestliže jste zapomněla užít víc než jednu tabletu z blistru:

Kontaktujte svého lékaře

 • Jestliže jste zapomněla užít 1 tabletu v 1. týdnu

Užijte ihned „zapomenutou“ tabletu i za cenu, že byste měla užít dvě tablety najednou. Další tablety užívejte jako obvykle, ale v následujících sedmi dnech byste měla užít ještě zvláštní ochranu. Pokud jste měla pohlavní styk v týdnu předcházejícím vynechání tablety, nelze vyloučit otěhotnění. Ihned vyhledejte svého lékaře.

 • Jestliže jste si zapomněla vzít 1 tabletu ve 2. týdnu

Užijte ihned „zapomenutou“ tabletu i za cenu, že byste užila dvě tablety najednou. Další tablety užívejte jako obvykle. Antikoncepční vlastnosti přípravku nebyly zmenšeny, nemusíte používat žádné další metody antikoncepce.

 • Jestliže jste zapomněla užít 1 tabletu ve 3. týdnu

Máte dvě možnosti:

 1. Vezměte „zapomenutou“ tabletu ihned, i za cenu, že byste užila dvě tablety najednou. Další tablety užívejte jako obvykle. Začněte další balení další den bez přerušení. Nebudete mít menstruaci do té doby, dokud nedoberete druhé balení, ale během užívání druhého balení můžete zpozorovat špinění nebo krvácení.
 2. Nebo: ukončete užívání současného balení a začněte znovu po 7 dnech pauzy (započítejte i „zapomenutou“ tabletu). Pokud dáváte přednost začít užívat tablety ve váš obvyklý den, můžete začít dříve než po 7 beztabletových dnech.

Pokud budete dodržovat tyto pokyny, budete před otěhotněním chráněna.

Pokud jste si zapomněla vzít tablety a nemáte menstruaci po prvním normálním pauzovém týdnu, je třeba zvážit možnost, že jste těhotná. Vyhledejte svého lékaře dříve, než začnete nový blistr.

Nebo schematicky:
Vreya -příbalový leták
Jestliže zvracíte nebo máte silný průjem
Pokud jste zvracela nebo měla silný průjem do 3-4 hodin po užití tablety, aktivní látka ještě nemusí být vstřebána. Pak je účinek podobný, jako když jste si tabletu zapomněla vzít. Po zvracení nebo průjmu si ezměte novou tabletu, z nového blistru, jakmile to bude možné, nejlépe do 12 hodin od doby, co normálně tablety užíváte. Pokud to není možné nebo 12 hodin uplynulo, chovejte se podle instrukcí: „Jestliže jste zapomněla užít přípravek Vreya“

Jestliže chcete oddálit vaši menstruaci:
Můžete posunout vaši menstruaci (krvácení z vysazení) tak, že budete pokračovat v novém balení přípravku Vreya, aniž byste zařadila pauzový týden. Můžete užít všechny tablety z tohoto druhého balení nebo přerušit jeho užívání dříve. Během užívání druhého balení můžete pozorovat špinění nebo krvácení. Po obvyklé pauze 7 dnů bez tablet začněte nový blistr.

Jestliže chcete změnit první den vaší menstruace:
Pokud užíváte tablety podle instrukcí, vaše menstruace (krvácení z vysazení) začne přibližně ve stejný den v týdnu. Pokud si přejete změnit tento den, můžete zkrátit beztabletový týden mezi dvěma blistry (ale nikdy jej neprodlužujte!). Například, pokud vaše menstruace obvykle začíná v pátek a vy byste ji chtěla změnit na úterý (3 dny dříve), pak byste měla začít užívat tablety z nového balení o 3 dny dříve než obvykle. Pokud beztabletové období uděláte příliš krátké (např. 3 dny nebo méně) může se stát, že se v období bez tablet nedostaví krvácení. Můžete pozorovat špinění nebo krvácení.

Jestliže neočekávaně krvácíte:
Po všech antikoncepčních tabletách se může stát, že v prvních měsících užívání se objeví špinění nebo neočekávaná menstruace, že budete potřebovat vložky. Pokračujte v užívání tablet. Nepravidelné krvácení se zastaví, jakmile si tělo zvykne na tablety (obvykle po 3 blistrech). Pokud to trvá déle, zhoršuje se nebo se znovu objeví, měla byste vyhledat svého lékaře.

Jestliže se nedostaví menstruace:
Pokud jste využívala všechny tablety správně, nezvracela a neužívala další léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Můžete tedy pokračovat v novém balení.
Pokud se však menstruace nedostaví dvakrát za sebou, může to znamenat, že jste těhotná. Ihned kontaktujte svého lékaře. Neužívejte další balení přípravku Vreya, dokud Váš lékař nepotvrdí, že nejste těhotná.

Jestliže je léčba přípravkem Vreya přerušena:
Pokud přestanete užívat přípravek Vreya pak se problémy, pro které jste je užívala, mohou vrátit.
Můžete přestat užívat přípravek Vreya, kdykoliv se rozhodnete. Po několika dnech po vysazení dostanete pravděpodobně krvácení z vysazení, jako v období bez tablet. Záleží na tom, kolik tablet jste užila před tím, než jste léčbu vysadila.

Pokud nechcete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem o další spolehlivé ochraně.
Pokud vysadíte léčbu, protože chcete otěhotnět, je nejlépe počkat, až dostanete opravdovou menstruaci a pak se teprve pokusit otěhotnět, (nikoliv pouze krvácení z vysazení po posledních tabletách tohoto přípravku). Pak si můžete snadněji vypočítat, kdy se Vaše dítě narodí.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Vreya nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého.

Vážné nežádoucí účinky
Tyto nežádoucí účinky jsou popsány v odstavci „Vreya a trombóza“ a dále v odstavci „Vreya a nádory“. Přečtěte si tyto odstavce a potřebujete-li, poraďte se se svým lékařem.

Další možné nežádoucí účinky
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány u těch, co užívaly antikoncepční tablety.
Tyto nežádoucí účinky se mohou objevit hlavně v prvních měsících užívání léku. Obvykle po nějaké době odezní:

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientek ze 100)

 • Bolest hlavy
 • Zvýšení hmotnosti
 • Bolest břicha
 • Citlivé a bolestivé prsy
 • Změny nálady včetně deprese

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientek z 1 000)

 • Migréna
 • Kožní vyrážka
 • Kožní vyrážka se svěděním
 • Zadržování tekutin v těle
 • Zvětšení prsů
 • Ztráta zájmu o sex

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientek z 10 000)

 • Snížení hmotnosti
 • Nesnášenlivost kontaktních čoček
 • Kožní vyrážka s červenými a bolestivými bulkami
 • Reakce z přecitlivělosti
 • Změny v poševní sekreci a sekrece z bradavek
 • Zvýšení zájmu o sex

Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Jak přípravek Vreya uchovávat

Uchovávejte přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Vreya obsahuje
Léčivé látky jsou cyproteronacetát a ethinylestradiol.
1 potahovaná tableta obsahuje cyproteroni acetas 2 mg a ethinylestradiolum 0,035 mg

Pomocné látky
Jádro tablety: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon 25 (E1201), magnesium-stearát (E470B), mastek (E553B)

Potah tablety: sacharosa, uhličitan vápenatý (E170), makrogol 6000, mastek (E553B), oxid titaničitý (E171), povidon K90 (E1201), glycerol 85% (E422), montanglykolový vosk

Jak přípravek Vreya vypadá a co obsahuje toto balení
Vreya jsou bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety.

Tablety jsou zabaleny po 21 tabletách v PVC/Al blistru.
Velikost balení: 1 x 21, 3 x 21 nebo 6 x 21 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Heaton a.s., 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce
Haupt Pharma Münster GmbH, Münster, Německo
Aesica Pharmaceuticals GmbH,Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.8.2011

Držitel rozhodnutí o registraci:
Heaton a.s.

Ke stažení:
Vreya

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 28.2.2016