ATC CODE: G01AF02
ÚČINNÉ L.: KLOTRIMAZOL

sp.zn.sukls221590/2018

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Clotrimazol AL 200 vaginální tablety

clotrimazolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je Clotrimazol AL 200 a k čemu se používá

Co je Clotrimazol AL 200

Klotrimazol, léčivá látka přípravku Clotrimazol AL 200, je širokospektré antimykotikum, což je látka, která zabraňuje růstu a množení buněk houbovitých mikroorganismů, např. kvasinek, plísní a řady dalších, stejně jako některých bakterií.

K čemu se Clotrimazol AL 200 používá

Clotrimazol AL 200 je přípravek určený k léčbě kvasinkových či plísňových (zejména rodu Candida) infekcí pochvy.

Kvasinkové infekce se projevují následujícími příznaky:

 • výtok z pochvy (bělavý, hrudkovitý, bez zápachu)
 • svědění a/nebo zarudnutí v oblasti pochvy a vulvy (zevních rodidel)
 • pálení pochvy nebo vulvy
 • otok a bolestivost tkání pochvy a vulvy

Tyto infekce nejčastěji vznikají v důsledku antibiotické léčby, v souvislosti s onemocněním cukrovkou, nadměrnou konzumací sladkostí, při užívání hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů, po koupeli ve znečištěné vodě nebo mohou vzniknout při nošení neprodyšného a těsného spodního prádla.

Na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě dalších infekcí, např. vaginálního výtoku způsobeného Trichomonas (jako pomocná léčba při současně probíhající kvasinkové infekci) a jinými bakteriemi citlivými na klotrimazol.
Výtok při infekci způsobené infekcí Trichomonas je většinou hojný, řídký/vodnatý, zpěněný, žlutozelenavý, a často spojený s bolestí v podbřišku, na rozdíl od kvasinkových infekcí rodu Candida, u kterých je výtok bělavý, hrudkovitý, tvarohovitý a bez zápachu, doprovázený svěděním a pálením poševní sliznice a vulvy.

Pokud si nejste jistá, zda máte kvasinkovou infekci, konzultujte léčbu tímto přípravkem ještě před jejím zahájením se svým lékařem.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Přípravek je určen pro ženy a dívky od 12 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clotrimazol AL 200 používat

Neužívejte Clotrimazol AL 200

 • jestliže jste přecitlivělá na klotrimazol nebo nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Upozornění a opatření

Clotrimazol AL 200 nepoužívejte a navštivte co nejdříve svého lékaře, pokud máte některý z následujících příznaků:

 • horečku (teplotu 38°C a vyšší) nebo zimnici
 • bolest v podbřišku
 • bolesti zad
 • zapáchající nebo hnisavý vaginální výtok
 • nevolnost
 • vaginální krvácení
 • pálení při močení nebo jiné obtíže při močení spojené s vaginálním výtokem

Před použitím přípravku Clotrimazol AL 200 se poraďte se svým lékařem:

 • jestliže se u Vás objevila infekce poprvé
 • jestliže se vaginální mykotická infekce u Vás vyskytla více než 2x v posledních 6ti měsících
 • pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí (neboť opakované infekce mohou být projevem jiného základního onemocnění, včetně cukrovky nebo HIV infekce)
 • jestliže jste Vy nebo Váš partner někdy onemocněli pohlavně přenosným onemocněním
 • jestliže jste mladší 16 let nebo starší 60 let
 • jestliže užíváte určitá antibiotika (amfotericin B, nystatin, natamycin)

!! Při současném postižení stydkých pysků a přilehlé oblasti a rovněž při přítomnosti příznaků infekce nebo zánětlivých změn na žaludu a předkožce partnera (zarudnutí a svědění žaludu a předkožky, případně páchnoucí výtok z předkožkového vaku), je nutno léčbu doplnit lokálním ošetřením krémem Clotrimazol AL 1%, a to u obou partnerů současně, aby se předešlo vzájemné reinfekci.

Při léčbě se doporučuje vyhnout se pohlavnímu styku, aby nedošlo k přenosu infekce na partnera.

Tento přípravek může snížit účinnost pryžových antikoncepčních pomůcek, jako jsou kondomy a pesary. Je to způsobeno pomocnými látkami, které Clotrimazol AL 200 obsahuje.

Děti a dospívající

Clotrimazol AL 200 není určen pro děti do 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Clotrimazol AL 200

Klotrimazol snižuje účinek amfotericinu B a dalších polyenových antibiotik (nystatinu a natamycinu).

Pokud užíváte výše uvedená antiobiotika, poraďte se před použitím přípravku Clotrimazol AL 200 se svým lékařem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. .
O použití přípravku v těhotenství (zejména v prvních třech měsících) a v období kojení musí rozhodnout lékař.

Pokud lékař používání přípravku ve 2. nebo 3. trimestru (tj. ve 4.-9. měsíci) těhotenství doporučí, je třeba vaginální tablety zavádět bez aplikátoru.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Jak se Clotrimazol AL 200 používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku je jedna vaginální tableta denně (nejlépe večer) po dobu 3 po sobě jdoucích dnů.

Jak se Clotrimazol AL 200 používá?

Vaginální tablety zavádějte pomocí přiloženého aplikátoru co možná nejhlouběji do pochvy. Tablety se zavádějí nejlépe vleže na zádech s mírně pokrčenýma nohama.
Pokud užíváte tablety na doporučení lékaře ve druhém nebo třetím trimestru (4.-9. měsíci) těhotenství, nepoužívejte k zavádění tablet aplikátor.
Léčba nesmí být přerušena, a musí být tedy zahájena tak, aby byla ukončena před začátkem menstruace.

Upozornění:

V případě suché vaginální sliznice se nemusí vaginální tableta úplně rozpustit a můžete na svém prádle pozorovat například pevné kousky zbytků tablety. V tomto případě by namísto léčby vaginálními tabletami měla být zahájena léčba vaginálním krémem Clotrimazol AL 1%..

Zavádění vaginálních tablet pomocí aplikátoru

 1. Vytáhněte píst aplikátoru, dokud se nezastaví. Vyjměte vaginální tabletu z blistru a umístěte ji do aplikátoru.
  Clotrimazol AL 200 - příbalový leták
 2. Položte se na záda, mírně pokrčte nohy a opatrně zaveďte konec aplikátoru s tabletou co možná nejhlouběji do pochvy. Zmáčkněte píst, aby aplikátor umístil tabletu do pochvy.
  Clotrimazol AL 200 - příbalový leták
 3. Aplikátor je určen k opakovanému použití, a proto musí být po každém použití očištěn pod tekoucí horkou vodou (nikoli vroucí). Vyjměte píst z aplikátoru a očistěte aplikátor i píst.
  Poté je osušte čistým kusem látky a sestavte znovu dohromady.
  Clotrimazol AL 200 - příbalový leták

Zavádění vaginálních tablet bez aplikátoru

Vaginální tabletu zaveďte čistým prstem co možná nejhlouběji do pochvy.
Clotrimazol AL 200 - příbalový leták

Jak dlouho se Clotrimazol AL 200 používá?

Při zánětech pochvy vyvolaných kvasinkami či plísněmi obvykle dostačuje třídenní léčba. Pokud je to nutné, může léčba pokračovat ještě další tři dny.

Poraďte se se svým lékařem, pokud i po 3 dnech léčby u Vás příznaky infekce přetrvávají nebo pokud se příznaky během užívání tohoto přípravku zhorší.

Bez porady s lékařem přípravek nepoužívejte déle než 3 dny.

Pokud máte pocit, že účinek Clotrimazolu AL 200 je příliš silný nebo naopak příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněla použít přípravek Clotrimazol AL 200

Pokud jste zapomněla večer zavést Clotrimazol AL 200, můžete nahradit zapomenutou dávku následující ráno.

Jestliže jste přestala používat přípravek Clotrimazol AL 200

K zajištění plného léčebného úspěchu je nutno dodržovat předepsané dávkování a nepřerušit léčbu po odeznění příznaků. Příznaky onemocnění by se mohly vrátit a/nebo zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Clotrimazol AL 200 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U 1-10 pacientů z 1000 se mohou v místě léčby a přilehlých oblastech kůže objevit projevy reakcí z přecitlivělosti (např. pálení, bodavé pocity, zarudnutí).

Co byste měla dělat při výskytu nežádoucích účinků?

O výskytu nežádoucích účinků informujte svého lékaře, který rozhodne o případné léčbě.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Clotrimazol AL 200 uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Clotrimazol AL 200 obsahuje

Léčivá látka:
Clotrimazolum 200 mg v jedné vaginální tabletě.

Dalšími složkami jsou:
monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hydrogenuhličitan sodný, polysorbát 80, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 95%, kyselina adipová.

Jak přípravek Clotrimazol AL 200 vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé podlouhlé vaginální tablety.
3 vaginální tablety a aplikátor

Držitel rozhodnutí o registraci

Aliud Pharma GmbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 19
D-89150 Laichingen
Německo

Výrobce

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
20. 6. 2018

Držitel rozhodnutí o registraci:
Aliud Pharma GmbH

Ke stažení:
Clotrimazol AL 200

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 14.10.2018